Wetsontwerp: openbaarmaking van regelgeving 2023

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Sulayman
Posts: 9
Joined: Fri Jun 09, 2023 3:24 pm

Wetsontwerp: openbaarmaking van regelgeving 2023

Post by Sulayman »

Geachte leden van de Majlis Ash-Shoera

Van de vizier van binnenlandse zaken ontving ik dit wetsontwerp, dat ik u lieden ter discussie voorleg:
Artikel 1. Het opschrift van deze wet luidt: Wet openbaarmaking van regelgeving 2023.

Artikel 2. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikels 48 van de grondwet.

Artikel 3. Elke vorm van regelgeving kan pas ingaan na gepubliceerd te zijn op de wikipagina’s van de Republiek op Micraswiki, in het archief bestemd voor wetgeving.

Artikel 4. Bij amendering van regelgeving moet ook de gecoördineerde versie gepubliceerd worden alvorens de amendering in kan gaan.

Artikel 5. De Regering bepaalt de vorm van de wikipagina’s in het archief bestemd voor wetgeving.

Artikel 6. De bevoegde vizier is verantwoordelijk voor de publicatie van de regelgeving, zo snel mogelijk na bekrachtiging.

Artikel 7. Vanaf de inwerkingtreding van deze wet, wordt de procedure van publicatie op het forum van de Republiek afgeschaft.
Sulayman Salem
President of New Batavia

User avatar
Sulayman
Posts: 9
Joined: Fri Jun 09, 2023 3:24 pm

Re: Wetsontwerp: openbaarmaking van regelgeving 2023

Post by Sulayman »

Het advies van de Islamitsche Diwan is positief.

De stemming is geopend.
Sulayman Salem
President of New Batavia

User avatar
Sulayman
Posts: 9
Joined: Fri Jun 09, 2023 3:24 pm

Re: Wetsontwerp: openbaarmaking van regelgeving 2023

Post by Sulayman »

Het ontwerp is aangenomen.

Ik bekrachtig de wet.
Islamitische Diwan: positief
Majlis Ash-Shoera: 2023-07-12
President: 2023-07-12
Sulayman Salem
President of New Batavia

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”