Verdrag met Kraitland

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
fairouz
Posts: 4
Joined: Thu Nov 11, 2021 10:16 pm

Verdrag met Kraitland

Post by fairouz »

Geachte voorzitter

De Regering wenst dit verdrag voor te leggen aan de Majlis:
Vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag tussen de het Koninkrijk Kraitland en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië

De Koning van het Koninkrijk Kraitland,
De President van de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië,

elkaar ontmoet hebbend, elkaars belangen gemeenschappelijk vindend, verlangend om hun contacten te formaliseren en te verzekeren, zijn overeen gekomen hetgeen volgt:


Artikel 1: Het Koninkrijk Kraitland en de Islamitische Republiek Nieuw-Batavië erkennen elkaars soevereiniteit en het recht op zelfbestuur van hun staat, hun volkeren en van hun overheidsinstellingen.

Artikel 2: De hoge verdragsluitende partijen erkennen elkaar als de rechtmatige eigenaar van al het grondgebied dat zij opvorderen op de kaart van de MCS en met toestemming van de Raad van de MCS.

Artikel 3: De hoge verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe om alle onderlinge geschillen vredevol op te lossen, gebruik makend van een door hun beide aangeduide derde neutrale partij, indien dit langs normale kanalen onmogelijk blijkt.

Artikel 4: De hoge verdragsluitende partijen blijven open en toegankelijk voor elkaars toeristen en andere bezoekers, met uitzondering van nationale noodsituaties en situaties met betrekking tot de veiligheid.

Artikel 5: De hoge verdragsluitende partijen zullen formele communicatiekanalen open houden ten einde dialoog en samenwerking in de toekomst mogelijk te maken.

Artikel 6: De hoge verdragsluitende partijen zullen geen open of geheime militaire operaties tegen elkaars volkeren of overheidsinstellingen houden noch ondersteunen.

Artikel 7: Dit verdrag kan enkel worden geamendeerd na het akkoord van beide hoge verdragsluitende partijen. Elke tegengestelde actie is nietig.

Artikel 8: Dit verdrag zal in werking treden na de ratificatie ervan door beide hoge verdragsluitende partijen in overeenstemming met hun nationale grondwettelijke procedures.

Artikel 9: De hoge verdragsluitende partijen kunnen dit vedrag opzeggen op voorwaarde van een vooropzeg van één maand.

Ten blijke waarvan, hebben de voormelde hoge verdragsluitende partijen genaamtekend en hun zegels aangehecht.


Gedaan te Cherry Trees, 16 november 2021

DE KONING VAN HET KONINKRIJK KRAITLAND
Craitman

DE PRESIDENT VAN DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK NIEUW-BATAVIË
Mehmet Arslan
Fairouz Farhani
Grand Vizier of New Batavia

User avatar
mehmet
Posts: 10
Joined: Thu Nov 11, 2021 10:18 pm

Re: Verdrag met Kraitland

Post by mehmet »

De Islamitische Diwan heeft een positief advies gegeven.
Mehmet Arslan
President of New Batavia

User avatar
mehmet
Posts: 10
Joined: Thu Nov 11, 2021 10:18 pm

Re: Verdrag met Kraitland

Post by mehmet »

Het verdrag werd geratificeerd
Voor: IRP (47), LPNB (24), DSB (29)

Ik bekrachtig het verdrag.
Islamitische Diwan: positief
Majlis Ash-Shoera: 2021-11-19
President: 2021-11-19
Mehmet Arslan
President of New Batavia

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”