Wetsontwerp: Wet volmacht gebiedsuitbreiding 2021

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Redouan
Posts: 34
Joined: Thu Nov 05, 2020 12:49 pm

Wetsontwerp: Wet volmacht gebiedsuitbreiding 2021

Post by Redouan »

Meneer de voorzitter

De Regering wil graag dit wetsontwerp voorleggen aan deze vergadering:
Artikel 1. Het opschrift van deze wet luidt: Wet volmacht gebiedsuitbreiding 2021.
Artikel 2. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikelen 2, 12 en 76 van de grondwet.
Artikel 3. De Majlis-ash-Shoera geeft éénmalig volmacht aan de Regering om een grote gebiedsuitbreiding op het continent Korum te bedingen bij de MCS.
Artikel 4. Bij de onderhandelingen over de gebiedsuitbreiding zal het Groen Komiteit betrokken worden.
Artikel 5. Op de dag van de erkenning van de uitbreiding, verkrijgen alle inwoners van de nieuwe gebieden automatisch het staatsburgerschap van de Republiek.
Artikel 6. Bestaande steden en dorpen zullen door de overheden erkend en geregulariseerd worden.
Redouan van Lucerne
Grand Vizier of the Islamic Republic of NEW BATAVIA

User avatar
Saladin
Posts: 99
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet volmacht gebiedsuitbreiding 2021

Post by Saladin »

De Islamitische Diwan heeft laten weten dat hun advies positief is.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 99
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet volmacht gebiedsuitbreiding 2021

Post by Saladin »

De wet werd unaniem goedgekeurd. Ik bekrachtig ook de wet.
Advies Islamitische Diwan: positief
Majlis-al-Shoera: 2021-06-04
Goedkeuring President: 2021-06-04
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”