Wetsontwerp: Wet lokaal bestuur 2021

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Redouan
Posts: 29
Joined: Thu Nov 05, 2020 12:49 pm

Wetsontwerp: Wet lokaal bestuur 2021

Post by Redouan »

Meneer de voorzitter

Ik leg namens de Regering dit wetsontwerp ter goedkeuring voor:
Artikel 1. Het opschrift van deze wet luidt: Wet lokaal bestuur 2021.
Artikel 2. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 111 van de grondwet.
Artikel 3. Het grondgebied van de Republiek wordt verdeeld in de volgende gouvernementen:
• Dar Al-Hoeriya, hoofstad Vrijplaats
• Dar Al-Janoeb, hoofdstad Nedersticht
• Al-Ard Al-Moestasliha, hoofdstad Oud-Laar
• Al-Khaliej, hoofdstad Patriottenbaai
• Al-Moestanqa’at, hoofdstad Wittensteen
• Broeksiel, hoofdstad Broekszaal
• Lucerne, hoofdstad Lucerne
Artikel 4. De wet bepaalt de grenzen van de gouvernementen (bijlage 1).
Artikel 5. De Regering benoemt en ontslaat de gouverneurs voor elk gouvernement.
Artikel 6. De gouverneur is belast met de uitvoering van nationale wetgeving binnen de grenzen van diens gouvernement.
Artikel 7. De gouverneur kan, binnen de grenzen bepaald door nationale wetgeving, initiatieven nemen met betrekking tot deze bevoegdheden:
• onderwijs
• cultuur
• openbare werken
• economie
• plaatselijk bestuur van steden en gemeenten
Artikel 8. Bevoegdheden die niet expliciet aan de lokale besturen zijn toegewezen, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rijksoverheid.

Bijlage 1:
Image
Redouan van Lucerne
Grand Vizier of the Islamic Republic of NEW BATAVIA

User avatar
Saladin
Posts: 88
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet lokaal bestuur 2021

Post by Saladin »

De Islamitische Diwan gaf een positief advies.
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

User avatar
Saladin
Posts: 88
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet lokaal bestuur 2021

Post by Saladin »

Redouan van Luceren: voor (50)
Frans: voor (25)
Faisail van Looveren: tegen (25)

Het voorstel is aangenomen. Ik bekrachtig het ook.
Islamitische Diwan: positief
Majlis-ash-Shoera: 2021-04-04
President: 2021-04-04
Saladin
President of the Islamic Republic of New Batavia

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”