Wetsontwerp: Wet nationale symbolen

Het parlement - The Parliament

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Redouan
Posts: 11
Joined: Thu Nov 05, 2020 12:49 pm

Wetsontwerp: Wet nationale symbolen

Post by Redouan »

Geachte leden van de Majlis-al-Shoera

Ik leg dit wetsontwerp ter goedkeuring voor:

Artikel 1. Het opschrift van deze wet luidt: Wet nationale symbolen (2020)
Artikel 2. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 8 van de grondwet.
Artikel 3. De vlag van de Republiek: drie horizontale banen, van oranje (#FF9933), wit en zwart. De witte baan wordt aan beide kanten groen (#337321) gezoomd en heeft centraal een omgewende wassenaar van groen.
Artikel 4. Het wapen van de Republiek: gedeeld in drieën, van oranje (#FF9933), wit en zwart. De witte baan wordt aan beide kanten groen (#337321) gezoomd. In het schildhart een omgewende wassenaar van groen. Het schild gedragen op de borst van een moderne gestileerde Adelaar van Saladin van goud en zwart, met aan de poten een vlak van oranje met in zwarte letters: Nieuw-Batavië.
Artikel 5. Het volkslied van de Republiek is het Gebed voor het Vaderland.
Artikel 6. De regering heeft de bevoegdheid om de vlaggen, wapenschilden en emblemen van lokale besturen goed te keuren.
Redouan van Lucerne
Grand Vizier of the Islamic Internet Republic

Faisal
Posts: 4
Joined: Tue Nov 17, 2020 10:53 am

Re: Wetsontwerp: Wet nationale symbolen

Post by Faisal »

Ik zou willen voorstellen om:
- voor het wapenschild de juiste heraldische kleuren te gebruiken
- de regering ook de bevoegdheid te geven om wapens en vlaggen van instellingen goed te keuren

De tekst wordt dan zo:

Artikel 4: Het wapen van de Republiek: gedeeld in drieën, van oranje (#FF9933), zilver en sabel. De zilveren baan wordt aan beide kanten gezoomd van sinopel (#337321). In het schildhart een omgewende wassenaar van sinopel. Het schild gedragen op de borst van een moderne gestileerde Adelaar van Saladin van goud en sabel, met aan de poten een vlak van oranje met in letters van sabel: Nieuw-Batavië.

Artikel 6: De regering heeft de bevoegdheid om de vlaggen, wapenschilden en emblemen van instellingen en lokale besturen goed te keuren.

User avatar
Saladin
Posts: 18
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet nationale symbolen

Post by Saladin »

Het advies van de Islamitische Diwan is positief.

De stemming over het ontwerp, zoals geamendeerd door de heer Van Looveren, is geopend.
Saladin
Sadr of the Islamic Internet Republic

User avatar
Saladin
Posts: 18
Joined: Fri Sep 09, 2011 9:45 am

Re: Wetsontwerp: Wet nationale symbolen

Post by Saladin »

Het ontwerp is aangenomen zoals geamendeerd.
Saladin
Sadr of the Islamic Internet Republic

Post Reply

Return to “Majlis-al-Shoera”