UB benoeming permanente kiescommissie 2021

Het Kabinet wordt geleid door de Grootvizier - The Cabinet is headed by the Grand Vizier

Moderator: (IIR) Grand Vizier

Post Reply
User avatar
Redouan
Posts: 36
Joined: Thu Nov 05, 2020 12:49 pm

UB benoeming permanente kiescommissie 2021

Post by Redouan »

Ik acht het nodig om een permanente kiescommissie te benoemen, met onmiddellijke ingang:
Uitvoeringsbesluit benoeming permanente kiescommissie 2021

Artikel 1. Het opschrift van dit uitvoeringsbesluit luidt: UB benoeming permanente kiescommissie 2021.
Artikel 2. Dit uitvoeringsbesluit regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 2.1 van het Kieswetboek 2010.
Artikel 3. Tot de kiescommissie worden voor onbepaalde tijd benoemd: Abdul Rahim Depraetere en Elif Arslan.
Artikel 4. De leden worden bekleed met alle bevoegdheden zoals bepaald door het Kieswetboek 2010 voor alle toekomende kiesverrichtingen, tot op het moment dat de Grootvizier hun benoeming ongedaan maakt.
Redouan van Lucerne
Grand Vizier of the Islamic Republic of NEW BATAVIA

Post Reply

Return to “Kabinet - Cabinet”