Wet op het Kiesrecht

Het complex van de regering.

Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

Locked
User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Wet op het Kiesrecht

Post by Gustaaf Vermeylen » Wed Aug 01, 2018 5:01 pm

Voorzitter,

Graag zou ik het volgende wetsvoorstel willen indienen:
WET OP HET KIESRECHT

Gelet op artikel 21 van de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, om nadere bepalingen op de organisatie van verkiezingen voor de Stadhouder vast te stellen.

Gelet op artikel 30 van de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, om nadere bepalingen op de organisatie van verkiezingen ter verdeling van de zetels van het Lagerhuis vast te stellen.


HOOFDSTUK 1 – KIESRAAD

Artikel 1 – Samenstelling van de Kiesraad
De kiesraad wordt samengesteld door de Staten-Generaal. Mocht de Staten-Generaal dit verzuimen of niet tijdig regelen, dan wordt de kiesraad samengesteld door de Stadhouder.

Artikel 2 – Stembureau
De kiesraad stelt een topic ter beschikking waar de kandidaten zich kunnen inschrijven voor de verkiezingen van het Lagerhuis en de Stadhouder.

Artikel 3 – Tijdpad
De kiesraad stelt een tijdpad op naar de verkiezingen. Hierin zijn tenminste drie dagen beschikbaar voor het inschrijven, een campagneperiode en drie dagen beschikbaar voor het uitbrengen van stemmen.

Artikel 4 – Stembiljet
De kiesraad stelt een stembiljet samen, waarop alle kandidaten zijn vermeld. Dit stembiljet wordt per privébericht aan alle stemgerechtigde Bataven verstrekt.

Artikel 5 – Vaststellen uitslag
De kiesraad maakt een dag na het uitbrengen van de stemmen de uitslag bekend. De kiesraad kan het bekendmaken van de uitslag uitstellen tot drie dagen na het uitbrengen van de stemmen.

HOOFDSTUK 2 – VERKIEZINGEN

Artikel 6 – Deelname aan verkiezingen
Alle Bataven, die op de eerste dag van het inschrijven voor de verkiezingen het burgerschap bezitten, hebben het recht om deel te nemen aan de verkiezingen, als kandidaat en als stemmer.

Artikel 7 – Campagne
Het voeren van campagne middels privéberichten, overdadige vorm van posten en in onderschriften is niet toegestaan. Tevens mag op de dagen waarop de stemmen worden uitgebracht geen nieuwe campagneberichten worden geplaatst.

Artikel 8 – Openbaar debat
Voor zover een openbaar debat wordt georganiseerd voor de verkiezingen, is dit debat beëindigd op de dagen waarop de stemmen worden uitgebracht.

Artikel 9 – Stemfraude
Het frauderen van stemmen, het kopen van stemmen of anderszins, is strafbaar. De rechter kan besluiten om de pleger uit te sluiten bij de verkiezingen.

Artikel 10 – Hertelling
Door kandidaten kan een hertelling worden aangevraagd. De kiesraad overhandigt alle berichten met uitgebrachte stemmen aan de rechter. De rechter doet uitspraak over de uitslag.

HOOFDSTUK 3 – UITSLAG

Artikel 11 – Geldigheid van stemmen
De stemmer citeert het stembiljet retour aan de kiesraad. Onvolledig citaat, onjuist invullen of teveel stemmen uitbrengen maakt de stemming ongeldig.

Artikel 12 – Stadhouder
De kandidaat met de meeste stemmen wordt aangewezen als winnaar. Indien er meerdere kandidaten zijn met de meeste stemmen, dan organiseert de kiesraad een tweede ronde met die kandidaten.

Artikel 13 – Lagerhuis
De uitslag van het Lagerhuis wordt bepaald door het aantal zetels te delen door het totaal aantal uitgebrachte zetels, vervolgens dit te vermenigvuldigen met het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat. Dit wordt afgerond op hele zetels per kandidaat. De overgebleven zetels, na optelling van het aantal hele zetels, worden als restzetels verdeeld aan de kandidaten met het grootste restgetal.

Artikel 14 – Bekendmaking uitslag
De kiesraad maakt de uitslag bekend, door alle stemmen per kandidaat bekend te maken en de bijbehorende zetelaantal en restzetels.

HOOFDSTUK 4 – FINANCIERING KANDIDATEN

Artikel 15 – Buitenlandse gelden
Het is niet toegestaan voor kandidaten om buitenlandse gelden te ontvangen ter financiering van de campagne.

Artikel 16 – Subsidiefonds
De regering stelt een subsidiefonds beschikbaar voor kandidaten ter financiering van de campagne. Kandidaten leggen verantwoording af aan de regering voor de besteding van de ontvangen subsidiegelden.

Artikel 17 – Verdeelsleutel
De regering verdeelt de subsidiegelden per verdeelsleutel:
a. Stadhouder;
b. Per Lagerhuiszetel.

Artikel 18 – Terugvordering
De regering kan via de rechter het verstrekte subsidiegeld terugvorderen, wanneer er sprake oneigenlijk gebruik of fraude. Tevens wordt het niet-gebruikte subsidiegeld teruggevorderd.

HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 – In werking treden
De artikelen 16 tot en met 18 treden op een nader tijdstip in werking, dit wordt bepaald per koninklijk besluit.

Artikel 20 – Aanhef
Deze wet kan worden aangehaald als “Wet op het Kiesrecht” en “Kieswet”.

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Joseph B. Windsor » Sun Aug 19, 2018 10:48 am

Dit is misschien een geschikt moment om de vorm van Stadhoudersverkiezingen even te bespreken: de Constitutie definieert niet hoe deze in zijn gang dient te gaan: wint de kandidaat met de meeste stemmen, of die met meer dan 50% van de stemmen?
Misschien kunnen we een systeem invoeren waarbij - als in de eerste ronde geen van de drie (meer dan twee) kandidaten - een meerderheid heeft, er een tweede stemming volgt tussen de twee winnaars van de eerste ronde?

Ofwel blijven we in de geest van het huidige systeem: diegene met de meeste stemmen wint.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Gustaaf Vermeylen » Mon Aug 20, 2018 10:22 am

Artikel 12 impliceert een tweede ronde. Alleen dan vrij summier beschreven.

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Joseph B. Windsor » Mon Aug 20, 2018 10:47 am

Gustaaf Vermeylen wrote:Artikel 12 impliceert een tweede ronde. Alleen dan vrij summier beschreven.
Een tweede ronde in geval van gelijkstand wordt hier gesuggereerd, geloof ik?
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Gustaaf Vermeylen » Mon Aug 20, 2018 11:06 am

Klopt. U prevaleert een systeem waarbij de uiteindelijke winnaar altijd de meerderheid van stemmen heeft?

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Joseph B. Windsor » Mon Aug 20, 2018 11:13 am

Gustaaf Vermeylen wrote:Klopt. U prevaleert een systeem waarbij de uiteindelijke winnaar altijd de meerderheid van stemmen heeft?
'Prevaleert' is misschien ietwat te vergaand, maar misschien is het iets dat besproken moet worden? Immers, de Stadhouder symboliseert - zeker zonder Koning op de Troon - de eenheid van de natie. Een leider met minder dan de helft van de stemmen zendt dat beeld niet echt uit naar de buitenwereld.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Castrigo
Posts: 209
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Castrigo » Mon Aug 20, 2018 2:18 pm

Een tweede ronde lijkt me een uitstekend iets om toe te voegen.
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia

User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Gustaaf Vermeylen » Tue Aug 21, 2018 7:12 am

Voorstel:
Artikel 12 – Stadhouder
De winnaar dient tenminste een meerderheid van stemmen te hebben. De kiesraad organiseert een tweede ronde met de twee kandidaten met de meeste stemmen, wanneer geen van de kandidaten een meerderheid van stemmen heeft behaald.

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Joseph B. Windsor » Sun Sep 09, 2018 4:59 pm

De stemming is hierbij geopend.

WET OP HET KIESRECHT

Gelet op artikel 21 van de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, om nadere bepalingen op de organisatie van verkiezingen voor de Stadhouder vast te stellen.

Gelet op artikel 30 van de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, om nadere bepalingen op de organisatie van verkiezingen ter verdeling van de zetels van het Lagerhuis vast te stellen.


HOOFDSTUK 1 – KIESRAAD

Artikel 1 – Samenstelling van de Kiesraad
De kiesraad wordt samengesteld door de Staten-Generaal. Mocht de Staten-Generaal dit verzuimen of niet tijdig regelen, dan wordt de kiesraad samengesteld door de Stadhouder.

Artikel 2 – Stembureau
De kiesraad stelt een topic ter beschikking waar de kandidaten zich kunnen inschrijven voor de verkiezingen van het Lagerhuis en de Stadhouder.

Artikel 3 – Tijdpad
De kiesraad stelt een tijdpad op naar de verkiezingen. Hierin zijn tenminste drie dagen beschikbaar voor het inschrijven, een campagneperiode en drie dagen beschikbaar voor het uitbrengen van stemmen.

Artikel 4 – Stembiljet
De kiesraad stelt een stembiljet samen, waarop alle kandidaten zijn vermeld. Dit stembiljet wordt per privébericht aan alle stemgerechtigde Bataven verstrekt.

Artikel 5 – Vaststellen uitslag
De kiesraad maakt een dag na het uitbrengen van de stemmen de uitslag bekend. De kiesraad kan het bekendmaken van de uitslag uitstellen tot drie dagen na het uitbrengen van de stemmen.

HOOFDSTUK 2 – VERKIEZINGEN

Artikel 6 – Deelname aan verkiezingen
Alle Bataven, die op de eerste dag van het inschrijven voor de verkiezingen het burgerschap bezitten, hebben het recht om deel te nemen aan de verkiezingen, als kandidaat en als stemmer.

Artikel 7 – Campagne
Het voeren van campagne middels privéberichten, overdadige vorm van posten en in onderschriften is niet toegestaan. Tevens mag op de dagen waarop de stemmen worden uitgebracht geen nieuwe campagneberichten worden geplaatst.

Artikel 8 – Openbaar debat
Voor zover een openbaar debat wordt georganiseerd voor de verkiezingen, is dit debat beëindigd op de dagen waarop de stemmen worden uitgebracht.

Artikel 9 – Stemfraude
Het frauderen van stemmen, het kopen van stemmen of anderszins, is strafbaar. De rechter kan besluiten om de pleger uit te sluiten bij de verkiezingen.

Artikel 10 – Hertelling
Door kandidaten kan een hertelling worden aangevraagd. De kiesraad overhandigt alle berichten met uitgebrachte stemmen aan de rechter. De rechter doet uitspraak over de uitslag.

HOOFDSTUK 3 – UITSLAG

Artikel 11 – Geldigheid van stemmen
De stemmer citeert het stembiljet retour aan de kiesraad. Onvolledig citaat, onjuist invullen of teveel stemmen uitbrengen maakt de stemming ongeldig.

Artikel 12 – Stadhouder
De winnaar dient tenminste een meerderheid van stemmen te hebben. De kiesraad organiseert een tweede ronde met de twee kandidaten met de meeste stemmen, wanneer geen van de kandidaten een meerderheid van stemmen heeft behaald.

Artikel 13 – Lagerhuis
De uitslag van het Lagerhuis wordt bepaald door het aantal zetels te delen door het totaal aantal uitgebrachte zetels, vervolgens dit te vermenigvuldigen met het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat. Dit wordt afgerond op hele zetels per kandidaat. De overgebleven zetels, na optelling van het aantal hele zetels, worden als restzetels verdeeld aan de kandidaten met het grootste restgetal.

Artikel 14 – Bekendmaking uitslag
De kiesraad maakt de uitslag bekend, door alle stemmen per kandidaat bekend te maken en de bijbehorende zetelaantal en restzetels.

HOOFDSTUK 4 – FINANCIERING KANDIDATEN

Artikel 15 – Buitenlandse gelden
Het is niet toegestaan voor kandidaten om buitenlandse gelden te ontvangen ter financiering van de campagne.

Artikel 16 – Subsidiefonds
De regering stelt een subsidiefonds beschikbaar voor kandidaten ter financiering van de campagne. Kandidaten leggen verantwoording af aan de regering voor de besteding van de ontvangen subsidiegelden.

Artikel 17 – Verdeelsleutel
De regering verdeelt de subsidiegelden per verdeelsleutel:
a. Stadhouder;
b. Per Lagerhuiszetel.

Artikel 18 – Terugvordering
De regering kan via de rechter het verstrekte subsidiegeld terugvorderen, wanneer er sprake oneigenlijk gebruik of fraude. Tevens wordt het niet-gebruikte subsidiegeld teruggevorderd.

HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 – In werking treden
De artikelen 16 tot en met 18 treden op een nader tijdstip in werking, dit wordt bepaald per koninklijk besluit.

Artikel 20 – Aanhef
Deze wet kan worden aangehaald als “Wet op het Kiesrecht” en “Kieswet”.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Gustaaf Vermeylen » Sun Sep 09, 2018 5:07 pm

Voor

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Joseph B. Windsor » Thu Oct 04, 2018 6:44 pm

Ik wens op te roepen tot een hernieuwde start van de stemgang.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Gustaaf Vermeylen » Fri Oct 05, 2018 1:24 pm

De stemming opnieuw gestart.

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Joseph B. Windsor » Sat Oct 06, 2018 10:42 am

Voor.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Gustaaf Vermeylen » Sun Oct 07, 2018 6:57 pm

Voor

User avatar
Wolfgang Osterwelle
Chocotoff Connoisseur
Posts: 54
Joined: Tue Jun 12, 2018 4:12 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Wolfgang Osterwelle » Mon Oct 08, 2018 6:42 pm

Voor

User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Gustaaf Vermeylen » Mon Oct 15, 2018 7:25 am

Het voorstel is met 144 stemmen aangenomen.

:Court:

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Wet op het Kiesrecht

Post by Joseph B. Windsor » Wed Oct 17, 2018 12:26 pm

Getekend en goedgekeurd op de Zesde dag van Wonnemaand van het Jaar 1665
Zeventien oktober 2018


Image
Stadhouder namens den Koninck der Bataven
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Locked

Return to “Regeringscomplex Julius Civilis”