It is currently Tue Jun 18, 2019 7:41 am


All times are UTC
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 17 posts ] 
Author Message
 Post subject: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Wed Aug 01, 2018 5:01 pm 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 238
Voorzitter,

Graag zou ik het volgende wetsvoorstel willen indienen:

Quote:
WET OP HET KIESRECHT

Gelet op artikel 21 van de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, om nadere bepalingen op de organisatie van verkiezingen voor de Stadhouder vast te stellen.

Gelet op artikel 30 van de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, om nadere bepalingen op de organisatie van verkiezingen ter verdeling van de zetels van het Lagerhuis vast te stellen.


HOOFDSTUK 1 – KIESRAAD

Artikel 1 – Samenstelling van de Kiesraad
De kiesraad wordt samengesteld door de Staten-Generaal. Mocht de Staten-Generaal dit verzuimen of niet tijdig regelen, dan wordt de kiesraad samengesteld door de Stadhouder.

Artikel 2 – Stembureau
De kiesraad stelt een topic ter beschikking waar de kandidaten zich kunnen inschrijven voor de verkiezingen van het Lagerhuis en de Stadhouder.

Artikel 3 – Tijdpad
De kiesraad stelt een tijdpad op naar de verkiezingen. Hierin zijn tenminste drie dagen beschikbaar voor het inschrijven, een campagneperiode en drie dagen beschikbaar voor het uitbrengen van stemmen.

Artikel 4 – Stembiljet
De kiesraad stelt een stembiljet samen, waarop alle kandidaten zijn vermeld. Dit stembiljet wordt per privébericht aan alle stemgerechtigde Bataven verstrekt.

Artikel 5 – Vaststellen uitslag
De kiesraad maakt een dag na het uitbrengen van de stemmen de uitslag bekend. De kiesraad kan het bekendmaken van de uitslag uitstellen tot drie dagen na het uitbrengen van de stemmen.

HOOFDSTUK 2 – VERKIEZINGEN

Artikel 6 – Deelname aan verkiezingen
Alle Bataven, die op de eerste dag van het inschrijven voor de verkiezingen het burgerschap bezitten, hebben het recht om deel te nemen aan de verkiezingen, als kandidaat en als stemmer.

Artikel 7 – Campagne
Het voeren van campagne middels privéberichten, overdadige vorm van posten en in onderschriften is niet toegestaan. Tevens mag op de dagen waarop de stemmen worden uitgebracht geen nieuwe campagneberichten worden geplaatst.

Artikel 8 – Openbaar debat
Voor zover een openbaar debat wordt georganiseerd voor de verkiezingen, is dit debat beëindigd op de dagen waarop de stemmen worden uitgebracht.

Artikel 9 – Stemfraude
Het frauderen van stemmen, het kopen van stemmen of anderszins, is strafbaar. De rechter kan besluiten om de pleger uit te sluiten bij de verkiezingen.

Artikel 10 – Hertelling
Door kandidaten kan een hertelling worden aangevraagd. De kiesraad overhandigt alle berichten met uitgebrachte stemmen aan de rechter. De rechter doet uitspraak over de uitslag.

HOOFDSTUK 3 – UITSLAG

Artikel 11 – Geldigheid van stemmen
De stemmer citeert het stembiljet retour aan de kiesraad. Onvolledig citaat, onjuist invullen of teveel stemmen uitbrengen maakt de stemming ongeldig.

Artikel 12 – Stadhouder
De kandidaat met de meeste stemmen wordt aangewezen als winnaar. Indien er meerdere kandidaten zijn met de meeste stemmen, dan organiseert de kiesraad een tweede ronde met die kandidaten.

Artikel 13 – Lagerhuis
De uitslag van het Lagerhuis wordt bepaald door het aantal zetels te delen door het totaal aantal uitgebrachte zetels, vervolgens dit te vermenigvuldigen met het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat. Dit wordt afgerond op hele zetels per kandidaat. De overgebleven zetels, na optelling van het aantal hele zetels, worden als restzetels verdeeld aan de kandidaten met het grootste restgetal.

Artikel 14 – Bekendmaking uitslag
De kiesraad maakt de uitslag bekend, door alle stemmen per kandidaat bekend te maken en de bijbehorende zetelaantal en restzetels.

HOOFDSTUK 4 – FINANCIERING KANDIDATEN

Artikel 15 – Buitenlandse gelden
Het is niet toegestaan voor kandidaten om buitenlandse gelden te ontvangen ter financiering van de campagne.

Artikel 16 – Subsidiefonds
De regering stelt een subsidiefonds beschikbaar voor kandidaten ter financiering van de campagne. Kandidaten leggen verantwoording af aan de regering voor de besteding van de ontvangen subsidiegelden.

Artikel 17 – Verdeelsleutel
De regering verdeelt de subsidiegelden per verdeelsleutel:
a. Stadhouder;
b. Per Lagerhuiszetel.

Artikel 18 – Terugvordering
De regering kan via de rechter het verstrekte subsidiegeld terugvorderen, wanneer er sprake oneigenlijk gebruik of fraude. Tevens wordt het niet-gebruikte subsidiegeld teruggevorderd.

HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 – In werking treden
De artikelen 16 tot en met 18 treden op een nader tijdstip in werking, dit wordt bepaald per koninklijk besluit.

Artikel 20 – Aanhef
Deze wet kan worden aangehaald als “Wet op het Kiesrecht” en “Kieswet”.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Sun Aug 19, 2018 10:48 am 
Protector of the Monarchy
User avatar

Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm
Posts: 449
Dit is misschien een geschikt moment om de vorm van Stadhoudersverkiezingen even te bespreken: de Constitutie definieert niet hoe deze in zijn gang dient te gaan: wint de kandidaat met de meeste stemmen, of die met meer dan 50% van de stemmen?
Misschien kunnen we een systeem invoeren waarbij - als in de eerste ronde geen van de drie (meer dan twee) kandidaten - een meerderheid heeft, er een tweede stemming volgt tussen de twee winnaars van de eerste ronde?

Ofwel blijven we in de geest van het huidige systeem: diegene met de meeste stemmen wint.

_________________
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Mon Aug 20, 2018 10:22 am 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 238
Artikel 12 impliceert een tweede ronde. Alleen dan vrij summier beschreven.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Mon Aug 20, 2018 10:47 am 
Protector of the Monarchy
User avatar

Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm
Posts: 449
Gustaaf Vermeylen wrote:
Artikel 12 impliceert een tweede ronde. Alleen dan vrij summier beschreven.

Een tweede ronde in geval van gelijkstand wordt hier gesuggereerd, geloof ik?

_________________
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Mon Aug 20, 2018 11:06 am 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 238
Klopt. U prevaleert een systeem waarbij de uiteindelijke winnaar altijd de meerderheid van stemmen heeft?


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Mon Aug 20, 2018 11:13 am 
Protector of the Monarchy
User avatar

Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm
Posts: 449
Gustaaf Vermeylen wrote:
Klopt. U prevaleert een systeem waarbij de uiteindelijke winnaar altijd de meerderheid van stemmen heeft?

'Prevaleert' is misschien ietwat te vergaand, maar misschien is het iets dat besproken moet worden? Immers, de Stadhouder symboliseert - zeker zonder Koning op de Troon - de eenheid van de natie. Een leider met minder dan de helft van de stemmen zendt dat beeld niet echt uit naar de buitenwereld.

_________________
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Mon Aug 20, 2018 2:18 pm 
User avatar

Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm
Posts: 183
Een tweede ronde lijkt me een uitstekend iets om toe te voegen.

_________________
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Tue Aug 21, 2018 7:12 am 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 238
Voorstel:

Quote:
Artikel 12 – Stadhouder
De winnaar dient tenminste een meerderheid van stemmen te hebben. De kiesraad organiseert een tweede ronde met de twee kandidaten met de meeste stemmen, wanneer geen van de kandidaten een meerderheid van stemmen heeft behaald.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Sun Sep 09, 2018 4:59 pm 
Protector of the Monarchy
User avatar

Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm
Posts: 449
De stemming is hierbij geopend.


Quote:
WET OP HET KIESRECHT

Gelet op artikel 21 van de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, om nadere bepalingen op de organisatie van verkiezingen voor de Stadhouder vast te stellen.

Gelet op artikel 30 van de Grondwet van de Verenigde Bataafse Staten, om nadere bepalingen op de organisatie van verkiezingen ter verdeling van de zetels van het Lagerhuis vast te stellen.


HOOFDSTUK 1 – KIESRAAD

Artikel 1 – Samenstelling van de Kiesraad
De kiesraad wordt samengesteld door de Staten-Generaal. Mocht de Staten-Generaal dit verzuimen of niet tijdig regelen, dan wordt de kiesraad samengesteld door de Stadhouder.

Artikel 2 – Stembureau
De kiesraad stelt een topic ter beschikking waar de kandidaten zich kunnen inschrijven voor de verkiezingen van het Lagerhuis en de Stadhouder.

Artikel 3 – Tijdpad
De kiesraad stelt een tijdpad op naar de verkiezingen. Hierin zijn tenminste drie dagen beschikbaar voor het inschrijven, een campagneperiode en drie dagen beschikbaar voor het uitbrengen van stemmen.

Artikel 4 – Stembiljet
De kiesraad stelt een stembiljet samen, waarop alle kandidaten zijn vermeld. Dit stembiljet wordt per privébericht aan alle stemgerechtigde Bataven verstrekt.

Artikel 5 – Vaststellen uitslag
De kiesraad maakt een dag na het uitbrengen van de stemmen de uitslag bekend. De kiesraad kan het bekendmaken van de uitslag uitstellen tot drie dagen na het uitbrengen van de stemmen.

HOOFDSTUK 2 – VERKIEZINGEN

Artikel 6 – Deelname aan verkiezingen
Alle Bataven, die op de eerste dag van het inschrijven voor de verkiezingen het burgerschap bezitten, hebben het recht om deel te nemen aan de verkiezingen, als kandidaat en als stemmer.

Artikel 7 – Campagne
Het voeren van campagne middels privéberichten, overdadige vorm van posten en in onderschriften is niet toegestaan. Tevens mag op de dagen waarop de stemmen worden uitgebracht geen nieuwe campagneberichten worden geplaatst.

Artikel 8 – Openbaar debat
Voor zover een openbaar debat wordt georganiseerd voor de verkiezingen, is dit debat beëindigd op de dagen waarop de stemmen worden uitgebracht.

Artikel 9 – Stemfraude
Het frauderen van stemmen, het kopen van stemmen of anderszins, is strafbaar. De rechter kan besluiten om de pleger uit te sluiten bij de verkiezingen.

Artikel 10 – Hertelling
Door kandidaten kan een hertelling worden aangevraagd. De kiesraad overhandigt alle berichten met uitgebrachte stemmen aan de rechter. De rechter doet uitspraak over de uitslag.

HOOFDSTUK 3 – UITSLAG

Artikel 11 – Geldigheid van stemmen
De stemmer citeert het stembiljet retour aan de kiesraad. Onvolledig citaat, onjuist invullen of teveel stemmen uitbrengen maakt de stemming ongeldig.

Artikel 12 – Stadhouder
De winnaar dient tenminste een meerderheid van stemmen te hebben. De kiesraad organiseert een tweede ronde met de twee kandidaten met de meeste stemmen, wanneer geen van de kandidaten een meerderheid van stemmen heeft behaald.

Artikel 13 – Lagerhuis
De uitslag van het Lagerhuis wordt bepaald door het aantal zetels te delen door het totaal aantal uitgebrachte zetels, vervolgens dit te vermenigvuldigen met het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat. Dit wordt afgerond op hele zetels per kandidaat. De overgebleven zetels, na optelling van het aantal hele zetels, worden als restzetels verdeeld aan de kandidaten met het grootste restgetal.

Artikel 14 – Bekendmaking uitslag
De kiesraad maakt de uitslag bekend, door alle stemmen per kandidaat bekend te maken en de bijbehorende zetelaantal en restzetels.

HOOFDSTUK 4 – FINANCIERING KANDIDATEN

Artikel 15 – Buitenlandse gelden
Het is niet toegestaan voor kandidaten om buitenlandse gelden te ontvangen ter financiering van de campagne.

Artikel 16 – Subsidiefonds
De regering stelt een subsidiefonds beschikbaar voor kandidaten ter financiering van de campagne. Kandidaten leggen verantwoording af aan de regering voor de besteding van de ontvangen subsidiegelden.

Artikel 17 – Verdeelsleutel
De regering verdeelt de subsidiegelden per verdeelsleutel:
a. Stadhouder;
b. Per Lagerhuiszetel.

Artikel 18 – Terugvordering
De regering kan via de rechter het verstrekte subsidiegeld terugvorderen, wanneer er sprake oneigenlijk gebruik of fraude. Tevens wordt het niet-gebruikte subsidiegeld teruggevorderd.

HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 – In werking treden
De artikelen 16 tot en met 18 treden op een nader tijdstip in werking, dit wordt bepaald per koninklijk besluit.

Artikel 20 – Aanhef
Deze wet kan worden aangehaald als “Wet op het Kiesrecht” en “Kieswet”.

_________________
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Sun Sep 09, 2018 5:07 pm 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 238
Voor


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Thu Oct 04, 2018 6:44 pm 
Protector of the Monarchy
User avatar

Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm
Posts: 449
Ik wens op te roepen tot een hernieuwde start van de stemgang.

_________________
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Fri Oct 05, 2018 1:24 pm 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 238
De stemming opnieuw gestart.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Sat Oct 06, 2018 10:42 am 
Protector of the Monarchy
User avatar

Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm
Posts: 449
Voor.

_________________
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Sun Oct 07, 2018 6:57 pm 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 238
Voor


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Mon Oct 08, 2018 6:42 pm 
Chocotoff Connoisseur
User avatar

Joined: Tue Jun 12, 2018 4:12 pm
Posts: 54
Voor


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Mon Oct 15, 2018 7:25 am 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 238
Het voorstel is met 144 stemmen aangenomen.

:Court:


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Wet op het Kiesrecht
PostPosted: Wed Oct 17, 2018 12:26 pm 
Protector of the Monarchy
User avatar

Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm
Posts: 449
Getekend en goedgekeurd op de Zesde dag van Wonnemaand van het Jaar 1665
Zeventien oktober 2018


Image
Stadhouder namens den Koninck der Bataven

_________________
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 17 posts ]  Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Theme created StylerBB.net