It is currently Sat Aug 18, 2018 1:04 pm


All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
PostPosted: Thu Jul 19, 2018 8:54 pm 
User avatar

Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm
Posts: 136
(OOC: Teruggevonden en enigszins aangepast door de toevoeging van staatsmilities.)


Quote:
WET OP DE BATAAFSE STRIJDKRACHTEN

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Voor de toepassing van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften wordt verstaan onder:
a. Ministerie: het ministerie dat belast is met het departement Staatsveiligheid en de daartoe aangestelde Minister.
b. Strijdkrachten: de Bataafse strijdkrachten.
c. Het Rijk: de Verenigde Bataafse Staten.
d. Staten: de individuele Staten die door middel van een Akte zijn toegetreden tot Batavië.

Artikel 2
De Bataafse Strijdkrachten dient ter bescherming van de Bataafse staatsburgers en de grenzen van het Rijk, met de daarbij beschreven taken.


HOOFDSTUK 2 – BEVELVOERING EN STRUCTUUR

Artikel 3
De Bataafse Strijdkrachten kennen de volgende onderdelen:
a. Koninklijke Landmacht;
b. Koninklijke Luchtmacht;
c. Koninklijke Marine;
d. Koninklijke Garde.

Artikel 4
1. Het hoogste ambt van de Strijdkrachten heeft als titel: Opperbevelhebber der Bataafse Strijdkrachten.
2. Het op één na hoogste ambt van de Strijdkrachten heeft als titel: Bevelhebber der Bataafse Strijdkrachten.
3. De militaire leiding over de Strijdkrachten berust bij de Bevelhebber der Bataafse Strijdkrachten, de ambtelijke leiding en politieke verantwoordelijkheid berust bij de Minister.

Artikel 5
Het hoogste ambt van de Koninklijke Landmacht heeft als titel: Veldmaarschalk der Koninklijke Landmacht.

Artikel 6
Het hoogste ambt van de Koninklijke Luchtmacht heeft als titel: Generaal der Koninklijke Luchtmacht.

Artikel 7
Het hoogste ambt van de Koninklijke Marine heeft als titel: Admiraal der Koninklijke Marine.

Artikel 8
Het hoogste ambt van de Koninklijke Garde heeft als titel: Maarschalk der Koninklijke Garde.

Artikel 9
1. De benoeming van de Bevelvoerder der Bataafse Strijdkrachten en de hoogste ambten in de verschillende onderdelen van de Strijdkrachten geschied per Koninklijk Besluit.
2. De orde van bevelvoering onder de hoogste ambten in de verschillende onderdelen van de Strijdkrachten is naar rang.


HOOFDSTUK 3 – RANGEN EN TAKEN

§1 – Algemeen

Artikel 10
Een rang is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 11
1. Bij elke rang kan per Koninklijk Besluit een onderscheidingsteken worden bepaald.
2. Bij elke rang voor opperofficieren kan per Koninklijk Besluit een onderscheidingsvaandel worden bepaald.

Artikel 12
1. De Bevelhebber der Bataafse Strijdkrachten kan in alle onderdelen personen bevorderen in een rang.
2. De bekleder van het hoogste ambt kan binnen het eigen onderdeel personen bevorderen in een rang binnen het eigen onderdeel.

Artikel 13
1. De Bevelhebber der Bataafse Strijdkrachten en de hoogste ambten worden aangesproken met ‘Zijne Excellentie’ of ‘Hare Excellentie’.
2. Bij de rangen voor de opperofficieren en hoofdofficieren gelden de aanspreekvorm: ‘Hoogedelgestrenge’.
3. Bij de rangen voor de subalterne officieren en onderofficieren gelden de aanspreekvorm: ‘Weledelgestrenge’.


§2 – Koninklijke Landmacht

Artikel 14
1. De Koninklijke Landmacht kent de volgende opperofficieren:
a. Luitenant-Generaal;
b. Generaal-Majoor;
c. Brigadegeneraal.
2. De Koninklijke Landmacht kent de volgende hoofdofficieren:
a. Kolonel;
b. Luitenant-Kolonel;
c. Majoor.
3. De Koninklijke Landmacht kent de volgende subalterne officieren:
a. Kapitein;
b. Luitenant.
4. De Koninklijke Landmacht kent de volgende onderofficieren:
a. Sergeant-Majoor
b. Sergeant
c. Korporaal
5. De manschappen van de Koninklijke Landmacht worden aangeduid met: soldaat.

Artikel 15
De Koninklijke Landmacht heeft de volgende taken:
a. wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit;
b. het verdedigen van het Bataafse grondgebied en dat van de bondgenoten.


§3 – Koninklijke Luchtmacht

Artikel 16
1. De Koninklijke Luchtmacht kent de volgende opperofficieren:
a. Luitenant-Generaal;
b. Generaal-Majoor;
c. Commodore.
2. De Koninklijke Luchtmacht kent de volgende hoofdofficieren:
a. Kolonel;
b. Luitenant-Kolonel;
c. Majoor.
3. De Koninklijke Luchtmacht kent de volgende subalterne officieren:
a. Kapitein;
b. Luitenant.
4. De Koninklijke Luchtmacht kent de volgende onderofficieren:
a. Sergeant-Majoor;
b. Sergeant;
c. Korporaal.
5. De manschappen van de Koninklijke Landmacht worden aangeduid met: soldaat.

Artikel 17
De Koninklijke Luchtmacht heeft de volgende taken:
a. het leveren van slagkracht vanuit de lucht waar en wanneer de regering dit verlangt;
b. het creëren van vrijheid van handelen te land en ter zee door operaties vanuit de lucht;
c. het uitvoeren van luchtverkenningsoperaties;
d. bijdragen aan het behoud van de internationale rechtsorde door te dreigen met inzet of zo nodig door daadwerkelijke inzet.

§4 – Koninklijke Marine

Artikel 17
1. De Koninklijke Marine kent de volgende opperofficieren:
a. Luitenant-admiraal;
b. Schout-bij-nacht;
c. Commandeur.
2. De Koninklijke Marine kent de volgende hoofdofficieren:
a. Kapitein ter zee;
b. Kapitein-Luitenant ter zee;
c. Majoor ter zee.
3. De Koninklijke Marine kent de volgende subalterne officieren:
a. Kapitein ter zee;
c. Luitenant ter zee.
4. De Koninklijke Marine kent de volgende onderofficieren:
a. Schipper;
b. Bootsman;
c. Kwartiermeester.
5. De manschappen van de Koninklijke Marine worden aangeduid met: matroos.

Artikel 19
De Koninklijke Marine heeft de volgende taken:
a. wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit;
b. het verdedigen van het Bataafse havens en schepen, en dat van de bondgenoten.


§5 – Koninklijke Garde

Artikel 20
1. De Koninklijke Garde kent de volgende opperofficieren:
a. Luitenant-generaal;
b. Generaal-Majoor;
c. Brigadegeneraal.
2. De Koninklijke Garde kent de volgende hoofdofficieren:
a. Kolonel;
b. Luitenant-Kolonel;
c. Majoor.
3. De Koninklijke Garde kent de volgende subalterne officieren:
a. Kapitein;
c. Luitenant.
4. De Koninklijke Garde kent de volgende onderofficieren:
a. Adjudant;
b. Opperwachtmeester;
c. Wachtmeester.
5. De manschappen van de Koninklijke Garde worden aangeduid met: gardist.

Artikel 21
De Koninklijke Garde heeft de volgende taken:
a. bewaking van de grenzen van het Rijk;
b. waken voor de veiligheid van de leden en paleizen van het Koninklijk Huis;
c. beveiliging en bewaking van De Bataafsche Bank;
d. beveiliging van de Stadhouder, de ministers en de bewaking van de gebouwen van de regering, het Lagerhuis en het Hogerhuis.


HOOFDSTUK 4 –ONDERSCHEIDINGEN

Artikel 22
Een onderscheiding is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 23
Een onderscheiding wordt door de Opperbevelhebber toegekend op verzoek van de Bevelhebber der Bataafse Strijdkrachten.

Artikel 24
Onderscheidingen worden bepaald per Koninklijk Besluit, alsmede de bijbehorende decoraties.

Artikel 25
Bij een veroordeling kan een onderscheiding worden ingetrokken.


HOOFDSTUK 5 - MILITIES

Artikel 26
Iedere Staat dient een staatsmilitie in het leven te roepen. Deze militie ondersteunt de Strijdkrachten in het uitvoeren van haar taken, ondermeer tijdens rampen.

Artikel 27
Indien bij toetreding tot het Rijk een Staat beschikt over een legermacht, zal de legerleiding in samenspraak met de Minister en de vertegenwoordigers van de Staat trachten deze groepen te integreren in de lokale militie of de Strijdkrachten.

Artikel 28
Geen enkele Staat heeft het recht over een eigen een luchtmacht of vloot te beschikken met militaire doeleinden.

Artikel 29
In vredestijd staat de staatsmilitie ter beschikking van de Gouverneur van de Staat. In tijden van oorlog kan het Ministerie de leiding van de Militie overdragen op de legerleiding.


HOOFDSTUK 6 –SLOTBEPALINGEN

Artikel 30
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet op de Bataafse Strijdkrachten.

_________________
August Baerdemans
Luitenant-Generaal van de Vrije Weermacht
Vryholder van de Transbataafsche Vrystaat


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
PostPosted: Mon Aug 13, 2018 10:06 am 
User avatar

Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm
Posts: 99
Voorzitter,

Graag wat punten van aandacht.

Artikel 3 spreekt over "koninklijke". Onze staat draagt niet het predicaat "koninkrijk", onze troon is verlaten en dus is er geen reden voor "koninklijke" onderdelen van de strijdkrachten.

Aanspreekvormen in de wet vastleggen, daarvan zie ik het nut niet.


Top
Offline Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ]  Moderators: Jonas, (Batavia) Kabinet

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Theme created StylerBB.net