Voorstel Wet op Nationale Symbolen

Vergaderingen worden gehouden in de Plenaire Zaal.

Moderators: (Batavia) Koning, (Batavia) Kabinet

Post Reply
User avatar
Benjamin Cambernon
Posts: 72
Joined: Tue Apr 09, 2019 11:46 am

Voorstel Wet op Nationale Symbolen

Post by Benjamin Cambernon » Tue Oct 08, 2019 8:30 am

Bataven,

Het heeft ZIjne Majesteit de Koning behaagt om het volgende voorstel in deze vergadering voor te leggen, alvorens deze wet, al dan niet met eventuele wijzigingen, te ondertekenen:
WET OP NATIONALE SYMBOLEN

Gelet op artikel 13 van de Twaalfde Constitutie voor het Koninkrijk Batavië heeft de Koning goedgevonden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1 - FEEST- EN GEDENKDAGEN

Artikel 1 – Feest- en gedenkdagen
1. Het Koninkrijk Batavië erkent de volgende feest- en gedenkdagen:
a. 1 Louwmaand: Nieuwe Heiligendag (Catologische feestdag);
b. 9 Sprokkelmaand: Bataafse dag of Dag van de Vrije Bataafse Staten;
c. 1 Bloeimaand: Dag van het lachen om mensen met rode vlaggen (Catologische feestdag);
d. 3 Zomermaand: Dag van de Bataafse revival;
e. 29 Slachtmaand: Dag van de Micronatie.
2. Voor alle feest- en gedenkdagen geldt als verplichte vrije dag.
3. De verjaardagen of andere bijzondere gelegenheden van leden van het Koninklijk Huis worden per Koninklijk Besluit geregeld.

HOOFDSTUK 2 - VLAGGEN

Artikel 2 – Bataafse vlag
Het vlag van Batavië bestaat uit een gezoomd kruis van oranje en blauw op een wit vlak, in de verhouding 2:3.

Artikel 3 - Vlagprotocol
1. Voor het uithangen van de Bataafse vlag geldt het volgende protocol:
a. Op alle dagen mag de vlag worden uitgehangen tussen zonsopkomst en zonsondergang, tenzij de vlag aan beide zijden wordt belicht. De vlag dient uiterlijk worden neergehaald wanneer de afzonderlijke kleuren van de vlag niet langer te onderscheiden zijn;
b. Op de feest- en gedenkdagen, met uitzondering de Catologische feestdagen, is het uithangen van de vlag op overheidsgebouwen verplicht;
c. De vlag mag de grond niet raken;
d. Aan de vlag mag geen versiering of andere toevoeging worden aangebracht.
2. Bij het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen, daarna neergehaald tot het midden van de vlag op de helft van de volle hoogte is gekomen. De vlag mag niet worden opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag, dient de vlag eerst vol gehesen te worden en vervolgens worden neergehaald.
3. Bij het uithangen van meerdere vlaggen dienen alle vlaggen van gelijke afmetingen te zijn en op gelijke hoogte te hangen. De Bataafse vlag heeft de ereplaats boven vlaggen van delen van het koninkrijk.

Artikel 4 – Grote Geus
1. De Grote Geus van Batavië bestaat uit twaalf segmenten in de kleuren van de Bataafse vlag, in de verhouding 2:3.
2. De Grote Geus mag alleen gevoerd worden door schepen van de Koninklijke Marine als:
a. het schip op feestdagen voor anker of aan de kade ligt;
b. er een buitenlands marineschip in de haven ligt;
c. het schip in een buitenlandse haven ligt.

Artikel 5 – Kleine Geus
1. De Kleine Geus van Batavië bestaat uit acht segmenten in de kleuren van de Bataafse vlag, in de verhouding 2:3.
2. De Kleine Geus mag door Bataafse schepen worden gevoerd.

Artikel 6 – Koninklijke Geus
1. De Koninklijke Geus van Batavië bestaat uit twaalf segmenten in de kleuren van de Bataafse vlag, met het Vinandy zegel in het midden, in de verhouding 2:3.
2. De Koninklijke Geus mag alleen gevoerd worden door schepen van het Koninklijk Huis.

Artikel 7 – Koninklijke Standaarden
1. Per Koninklijk Besluit kunnen Koninklijke Standaarden worden ingesteld, ter onderscheiding van de verschillende leden van het Koninklijk Huis.
2. Het Koninklijk Standaard wordt gevoerd op het voertuig of paleis bij aanwezigheid van een lid van het Koninklijk Huis. Hierbij wordt het standaard van de hoogste in rang gevoerd, indien meerdere leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn.
3. Het Koninklijk Standaard wordt op het Koninklijk Paleis in ’s Koningenwaarde gehesen, wanneer de Koning in het land is. Indien geen Koninklijk Standaard is ingesteld, dan wordt de Bataafse vlag gehesen.
4. Het Koninklijk Standaard mag niet halfstok worden gehesen, maar wordt bij rouw voorzien van een zwarte wimpel.

HOOFDSTUK 3 - WAPENSCHILD

Artikel 8 – Groot wapenschild
Het groot wapenschild bestaat uit een schild bekroond met de koninklijke kroon, met het kleine wapenschild van het Huis des Vinandy. De schildhouders bestaan uit twee gouden klimmende leeuwen. Geplaatst op een oranje mantel, omzoomd met goud, gevoerd met hermelijn, gebonden met koorden die eindigen in kwasten, beide van goud, en bedekt door een luifel van oranje, omzoomd met goud en voorzien van de Koninklijke Kroon. Geflankeerd met twee vergulde vlaggen van Batavia en "Batavia erit in orbe ultima" geschreven op een blauw lint.

Artikel 9 – Klein wapenschild
Het kleine wapenschild bestaat uit een schild bekroond met de koninklijke kroon, met het kleine wapenschild van het Huis des Vinandy. Een wit of blauw lint, waarop “Batavia erit in orbe ultima” is geschreven is hierbij optioneel.

HOOFDSTUK 4 - VOLKSLIED

Artikel 10 - Volkslied
1. Het volkslied van Batavië heeft de volgende tekst:
O prachtig Batavië
Kroon der natiën
Uw bergen en dalen
Mooier kan het niet zijn
Uw rivier’ en beken
Schoon en fris zijn zij
Burgers wees er trots op
Uw land is zo schoon
Burgers wees er trots op
Uw land Batavië!

2. Het volkslied van Batavië gaat op de melodie van 'Land of Hope and Glory'.

HOOFDSTUK 5 - MOTTO

Artikel 11 - Motto
Het motto van Batavië is:
a. “Batavië zal tot het einde van de wereld blijven bestaan!”, in het Bataafs.
b. “Batavia erit in orbe ultima”, in het Catoloogs;

HOOFDSTUK 6 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 - Citeertitel
Deze wet kan aangehaald worden als “Wet op Nationale Symbolen”.
A character of Gustaaf Vermeylen

Post Reply

Return to “Plenaire Zaal”