[PARTIJ] Voorwaarts Batavië!

In het Huys van het Bataafsche Volck is de Staten-Generaal van Batavië gevestigd.

Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

Post Reply
User avatar
Castrigo
Posts: 209
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

[PARTIJ] Voorwaarts Batavië!

Post by Castrigo » Thu Feb 14, 2019 7:07 pm

Image


Voorwaarts Batavië! is een politieke beweging met als primaire doel de consolidatie en uitbreiding van het Zesde Koninkrijk, en haar instituties. De Bataafs-Democratische Alliantie is opgegaan in VB!. Lijsttrekker is huidig Minister van Staat Álvarez, tot voor kort onafhankelijk.

Partijprogramma


1. Bataafse eenheid, en een Bataafse Bond

Batavië is meer dan een staat, het is een thuis voor mensen over heel Micras. De Bataafse Bond is fundamenteel voor de verbintenis tussen allen die zich verwant voelen met het Bataafse volk, haar geschiedenis en symbolen.

2. Gelijkheid

De Verenigde Bataafse Staten zijn een thuis voor het Bataafse volk, waar dan ook vandaan. Discriminatie op welke grond dan ook is uitgesloten. Alle inwoners van de Verenigde Bataafse Staten zijn voor de wet gelijk en hebben alle rechten en plichten zoals de grondwet die voorschrijft.

3. Het belang van Democratie

De Bataafse natie heeft zich in de geschiedenis getoond tot een vaandeldrager van de democratie. Dit dient ook heden ten dage de grondslag van ons land te zijn.

4. De Monarchie

De Monarchie dient voornamelijk ter illustratie van de eenheid van het Koninkrijk, en de Bataafse Bond. Het koningschap dient dan ook politiek neutraal te zijn.

5. Trias Politica

De B-DA pleit voor doorvoering van de scheiding der machten, en als zodanig zal de rechtspraak onafhankelijk dienen te zijn. Wij pleiten voor het oprichten van een Hooggerechtshof der Bataafse natie waar de legitimiteit van wet en uitvoering aan de grondwet getoetst kan worden.

6. Buitenlands beleid

De Verenigde Bataafse Staten dienen een politiek van neutraliteit te voeren ten opzichte van het Sxiro-Jingdaoees conflict. De buitenlandse politiek van Batavië moet gericht zijn op het verbeteren van de democratie en mensenrechten. Tegen totalitair bestuur dienen wij ons uit te spreken.

7. Een Sociale Vrije Markt

De B-DA pleit voor een liberale economie, met ruimte voor ondernemers en handel. Tegelijk hebben wij oog voor de zwakkeren in de samenleving en willen wij een sociaal vangnet voor hen die het moeilijk hebben. Dit vangnet dient niet gericht te zijn op het afhankelijk houden van de bevolking, maar zal een zetje zijn voor elk om iets van het leven te maken.

8. Een Vrije Samenleving

De overheid dient terughoudend te zijn als het gaat om het persoonlijk leven van burgers. Vrijheid om te denken, schrijven, zeggen wat men denkt, en daar ook gevolg aan te geven is een garantie voor elke Bataaf. Eenieder is vrij om invulling te geven aan het eigen leven, binnen de grenzen van de wet. Onderwijs dient erop gericht te zijn van elke jonge Bataaf een onafhankelijke en evenwichtige volwassene te maken.

9. Het Leger

De B-DA is voor een slagvaardig leger van professionele soldaten en keert zich tegen een inefficiënte en dure dienstplicht. Met name de Bataafse Marine dient het speerpunt van onze nationale verdediging te zijn.
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Voorwaarts Batavië!

Post by Joseph B. Windsor » Sun Feb 17, 2019 8:07 am

Succes, heerschap!
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Post Reply

Return to “Huys van het Bataafsche Volck”