[PARTIJ] Conservatieve Monarchistische Partij

In het Huys van het Bataafsche Volck is de Staten-Generaal van Batavië gevestigd.

Moderators: (Batavia) Koning, (Batavia) Kabinet

Post Reply
User avatar
Arkadius des Vinandy
King of Batavia
Posts: 422
Joined: Fri Sep 07, 2012 1:14 pm

[PARTIJ] Conservatieve Monarchistische Partij

Post by Arkadius des Vinandy » Wed Nov 21, 2018 7:36 pm

Voor lange tijd was de Conservatieve Monarchistische Partij een politiek ankerpunt in de Bataafse politiek. De partij die oorspronkelijk was opgericht door grote namen als Jonas Windsor, Gustaaf Vermeylen sr. en Charlotte de Bourbon. De hoogste tijd om deze partij opnieuw op te richten.

Image

CONSERVATIEVE MONARCHISTISCHE PARTIJ

Deze partij streeft naar een sterk Batavië, naar voorbeeld van het Tweede Koninkrijk Batavië, waarin Batavië haar hoogtij beleefde. Dit betekent dat wij streven naar volledig herstel van alle gebieden onder Bataafse vlag die ten tijde van het Tweede Koninkrijk tot Batavië werden gerekend. Dit dient behaald worden middels onderhandelingen met de huidige bezetters, maar als dat niet lukt, dan schuwen wij verdergaande maatregelen niet.

De monarchie is de hoeksteen van de Bataafse identiteit. Hierin streven wij naar herstel van het Huys des Vinandy op de Bataafse troon. Wij gedogen een andere monarch op de troon, maar erkennen een nakomeling van Arkadius II des Vinandy als enige echte Koning der Bataven.

In het verleden zijn slechts bepaalde gebieden meer cultureel ontwikkeld dan andere gebieden. Wij stellen dat de eerdere ontwikkelingen geactualiseerd dienen te worden, vervolgens een beleid van verdere verdieping en uitbreiding van culturele ontwikkeling naar alle gebieden onder Bataafse vlag.

Omdat Batavië als enige Nederlandstalige micronatie is ondergebleven, dient onder het gezag van de Julius Civilis Universiteit de erfenis van alle Nederlandse micronaties uit het verleden te worden bewaard. Batapedia, wat weer omgezet moet worden naar Micropedia, en Micraswiki dienen simultaan te worden gebruikt ter conservering van de rijke archieven. De Julius Civilis Universiteit dient weer het predicaat “Koninklijk” te krijgen en er dient een apart instituut te worden ingesteld ter bewaring en uitgifte van oude krantenartikelen en andere uitgaves. Dit instituut moet het “Vermeylen Instituut” heten. Daarbij dient de Micropedia te worden opengesteld voor andere micronaties.

De recent aangenomen Kalenderwet voldoet niet aan de verwachtingen voor cultureel herstel. Het aangeven van een datum is niet exact en is onduidelijk. Daarom dient de Nieuwe Bataafse Kalender te worden gehanteerd met de Norton-jaartelling.

De ontwikkeling van het Bataafs heeft niet geleid tot een invoer als standaard taal voor de Bataven. Ons voorstel is om het Diets (Middelnederlands) in te voeren als officiële taal, alle officiële stukken dienen opgesteld of omgezet te worden in het Diets. Daarbij dient het Diets bevorderd te worden als omgangstaal voor alle Bataafse gebieden.

Dankbaar zijn we de bereidwilligheid van Jingdao en Shireroth om gebieden af te staan voor het herstelde Batavië. Voor de huidige verdragen en eventuele toekomstige verdragen is van groot belang dat Batavië haar soevereiniteit en neutraliteit bewaard. Daarom stellen wij dat Batavië zich verre moet houden van de bondgenootschappen zoals het Raspur pact en de USSO.

Het eerste verdrag dat Batavië ooit sloot, was een verdrag met Craïtland. Deze vriendschappelijke banden dienen zo snel mogelijk hersteld worden. De culturele verbondenheid met Arcadia en Kasterburg is zeer sterk, wat zich zou moeten uiten in vriendschappelijke banden en culturele uitwisseling.

De Bataafse Strijdkrachten dienen weer op sterkte worden gebracht. De strijdkrachten dienen tenminste in staat zijn om voldoende ons land te verdedigen. Een sterk leger draagt bij aan de soevereiniteit van Batavië, zodat de grootmachten van Micras de Bataafse strijdkrachten niet durven te kleineren.

De Bataafse Catologische Kerk is een belangrijke culturele factor voor Batavië. De historische verbondenheid met de Bataafse koning mag niet leiden tot politieke inmenging. Een betere fundatie van de organisatie van de kerk ten opzichte van de Bataafse staat dient te worden vastgesteld. De kerk dient aangemoedigd te worden om de verdeeldheid onder de Catologen te beëindigen.
Arkadius Frederik Gustavus des Vinandy, Koning van Batavië, Prins van Natopia, Prins van Vinandy, Nawab van Tassity, Aartshertog van 's Koningenwaarde, Groothertog van Helderbourgh, Hertog van Brandenburg, Hertog van Gasconje, Hertog van Hazelwood, Hertog van Levensburg, Graaf van Bourbon, Graaf van Dasburgh, Graaf van Girond, Graaf van Maconvale, Baron van Ammerswoude en bij de Loet, Baron van Bergkirche, Baron van Heydelberg, Heer van Audinghen, Heer in Jorvik, Heer van Paravel

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 453
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Conservatieve Monarchistische Partij

Post by Joseph B. Windsor » Tue Dec 18, 2018 2:19 pm

De ontwikkeling van het Bataafs heeft niet geleid tot een invoer als standaard taal voor de Bataven. Ons voorstel is om het Diets (Middelnederlands) in te voeren als officiële taal, alle officiële stukken dienen opgesteld of omgezet te worden in het Diets. Daarbij dient het Diets bevorderd te worden als omgangstaal voor alle Bataafse gebieden.
Het Diets? Waarlijk een gewaagde keuze. =p
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Benjamin Cambernon
Posts: 56
Joined: Tue Apr 09, 2019 11:46 am

Re: [PARTIJ] Conservatieve Monarchistische Partij

Post by Benjamin Cambernon » Tue May 21, 2019 12:02 pm

Staan wij niet aan de vooravond om te verliezen? De Conservatieve Monarchistische Partij is bereid om haar absolute meerderheid in het Lagerhuis op te geven. Dat is voor ons geen verlies, maar een winst voor ons land. Meer politieke diversiteit, meer politiek debat.

Wij zeggen daarom:
“En nu door!”


De opstart van het Zesde Koninkrijk Batavië is langzamerhand werd voorbij, nu is het tijd om door te pakken.

Bij obstructie volgt uitsluiting

Toch is het stuitend om te zien dat de kritiek uit de hoek komt die medeveroorzaker is van de huidige politieke verhoudingen. Kiezers van de Ultraroyalisten hebben het laten afweten, bij de laatste verkiezingen. Hierdoor kregen wij de meerderheid. Daarna het politieke debat verlaten, wegblijven uit het Lagerhuis, is geen teken van dapperheid, moed en daadkracht.

Wij staan voor een werkend politiek systeem. Daarom zijn wij voorstander om middels een nieuwe kieswet de regels te versterken. Geen partij mag de absolute meerderheid krijgen in het Lagerhuis. Bij het wegblijven uit het Lagerhuis, het mijden van het politieke debat, moeten die personen en die partij uitgesloten worden voor de eerstvolgende verkiezingen. Het kan niet zo zijn dat obstructie beloond wordt.

Majesteitsschennis

De balans tussen de vrijheid van meningsuiting en de weerbaarheid van onze koning is scheef. Toch blijft het eng om de vrijheid van meningsuiting te beperken om welke reden dan ook. Het is een groot goed dat wij hier alles kunnen zeggen, alles kunnen schrijven en alles kunnen vinden. Zelfs ongegronde meningen zijn niet verboden.

Alleen onze koning kan vanuit zijn rol niet zondermeer in het verweer gaan bij kritiek op hem of op zijn vrouw. Uitspraken die de koning beledigen moeten daarom dan toch worden bestraft.

Neutraal, maar geen isolationisme

Het is werkelijk een schande dat het debat over het verdrag met Natopia geëindigd is in een echo aan de zijde van de oppositie. Alle tegenargumenten zijn verworpen, waarna de oppositie gewoon een reactie naliet. Men schermt nog met het neutraliteitsprincipe. Dat principe is een heel goed principe, wij zijn daar ook voor. Alleen dan geen neutraliteit in de vorm van isolationisme.

Ons land kan prima verdragen aangaan met andere landen, vooral op het gebied van erkenning, diplomatie en economische samenwerking. Maar als het gaat om geopolitiek, militaire samenwerking of dergelijke zaken, dan dienen wij beleid te voeren van non-interventionisme.

Met groot genoegen hebben wij het staatsbezoek van de koning van Craitland aanschouwd, met teleurstelling de stopzetting van de verdragsbesprekingen met Jingdao.

Eenheid in Verscheidenheid

Hoewel het motto van de Bataafse Bond des temeer onderschrijft dat de landen soeverein deel zijn van deze confederatie, wordt dat intermicronationaal niet zo opgevat. Dat moet duidelijker gemaakt worden. Alsmede de wijze waarop de Bataafse vertegenwoordiging zich verhoudt met het Lagerhuis.

Graag verwelkomen wij Helderbourgh binnen de Bataafse familie. De toetreding versterkt de Bataafse Bond op Micras en draagt bij aan de vereniging van Bataven onder één vlag.

Verdeeldheid in het oosten

Onze oosterbuur, Shireroth, dreigt uiteen te vallen in kleine staten. Wij wensen een neutraal en afzijdig beleid te handhaven. Wel willen we de erfenis van de vermoorde keizer, die onbaatzuchtig zoveel land aan ons geschonken heeft, waar mogelijk beschermen en bewaren.

Onze koning is tevens koning van het Koninkrijk Amokolië. Met dat koninkrijk willen we een apart verdrag sluiten tot erkenning, diplomatie en economische samenwerking. Eventuele samenwerking met andere Shireriaanse landen benaderen wij met voorzichtigheid. Ons land moet niet meegetrokken worden in het conflict van dit uiteenvallen van Shireroth.

Tijd voor actie!

Ondanks de makkelijke kritiek op onze koning, heeft onze koning alle benoemingen verricht ter verdeling van adellijke titels en toewijzing van heerlijkheden. Helaas heeft dit naast de activiteit van onze koning nog niet geleid tot culturele ontwikkeling van deze heerlijkheden.

Ons voorstel is om een begeleidingsprogramma vanuit de Koninklijke Julius Civilis Universiteit op te zetten. Hierin worden de bestuurders van de heerlijkheden per onderwerp begeleidt in de ontwikkeling van de heerlijkheden onder hun beheer. Bijvoorbeeld een programma tot ontwikkeling van de wapenschilden voor hun eigen heerlijkheid, hun hoofdstad en andere plaatsen.

De grote gedetailleerde kaart is een groot goed voor ons land. De kaart is een uitnodiging tot verdere ontwikkeling in artikelen van geografische beschrijvingen, basisartikelen van alle plaatsen en historische verhalen.

Korte punten:
  • Hervorming kieswet: beperking absolute meerderheid en uitsluiting bij obstructie
  • Strafbaarstelling van majesteitsschennis: vergroten van de weerbaarheid van onze koning
  • Neutraliteit handhaven met open blik op erkenning, diplomatie en economische samenwerking
  • Versterken van de Bataafse Bond, door uitbreiding door Helderbourgh en regeling Bataafse vertegenwoordiging
  • Wel samenwerking zoeken met Amokolië en behoud erfenis van de vermoorde keizer, maar geen inmenging in de Shireriaanse breuk.
  • Begeleidingsprogramma voor de heerlijkheden inrichten bij de Koninklijke Julius Civilis Universiteit.
A character of Gustaaf Vermeylen

Post Reply

Return to “Huys van het Bataafsche Volck”