[PARTIJ] Unie van Bataven

In het Huys van het Bataafsche Volck is de Staten-Generaal van Batavië gevestigd.

Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

Post Reply
User avatar
Wolfgang Osterwelle
Chocotoff Connoisseur
Posts: 54
Joined: Tue Jun 12, 2018 4:12 pm

[PARTIJ] Unie van Bataven

Post by Wolfgang Osterwelle » Sat Oct 06, 2018 6:08 pm

De Unie van Bataven is bij deze opgericht door Wolfgang Westerwelle, Jan Mienen en Paul Hutse, gevolgd door zevenendertig andere kamerleden van de Bataafs-Democratische Alliantie. Onze leden kunnen zich niet vinden in de koers die Joachim Mackay, leider van de BDA, heeft uitgestippeld tegen de wil in van de meerderheid van de fractie.

De Unie van Bataven heeft de volgende standpunten:

1. Voor ons staat vast dat het Bataafse volk de natie maakt en niet de regering of een parlement. Wij geloven dat de staat de buitengrenzen moet beschermen tegen invasies en criminelen moet opsporen, de rest kunnen wij zelf!

2. Voor ons staat vast dat het Bataafse volk al sinds mensheugenis wordt vertegenwoordigd door een koning, hoewel wij niet geloven dat deze koning beslissingen voor ons moet nemen, geloven wij wel dat de rituelen die bij het koningschap horen louterend werken voor onze natie.

3. Voor ons staat vast dat het Bataafse volk genoeg heeft aan haar eigen problemen. De problemen in het buitenland laten wij graag in het buitenland oplossen. Wanneer wij ons bezighouden met andere landen dient dat te zijn om de handel te bevorderen.

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Unie van Bataven

Post by Joseph B. Windsor » Sat Oct 06, 2018 6:15 pm

Wij feliciteren de volksvertegenwoordigers met de formatie van deze nieuwe partij!
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Post Reply

Return to “Huys van het Bataafsche Volck”