[PARTIJ] Ultraroyalisten

In het Huys van het Bataafsche Volck is de Staten-Generaal van Batavië gevestigd.

Moderators: (Batavia) Koning, (Batavia) Kabinet

Post Reply
Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 453
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

[PARTIJ] Ultraroyalisten

Post by Joseph B. Windsor » Sun Sep 16, 2018 4:39 pmGegroet aan alle Bataven!

Vervuld van liefde voor ons Vaderland, en vol afgrijzen voor de barbaarse daden der zogenaamde volksvertegenwoordigers die het eeuwenoude koninklijke instituut niet alleen wensen uit te hollen maar ook af te schaffen, komen wij tot het besluit dat een nieuwe politieke partij de ware wensen van het Bataafse Volk en diens Goden dient te verdedigen.

De Ultraroyalisten werpen zich op als verdedigers van de parlementaire monarchie, voor het welzijn van het Volk.
Het voorzitterschap is in handen van dhr. Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor. De partij zal bij de volgende verkiezingen deelnemen.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Wolfgang Osterwelle
Chocotoff Connoisseur
Posts: 54
Joined: Tue Jun 12, 2018 4:12 pm

Re: [PARTIJ] Ultraroyalisten

Post by Wolfgang Osterwelle » Sun Sep 16, 2018 7:34 pm

Ik betreur deze stap.

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 453
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Ultraroyalisten

Post by Joseph B. Windsor » Mon Sep 17, 2018 4:39 pm

Verklaar?
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Wolfgang Osterwelle
Chocotoff Connoisseur
Posts: 54
Joined: Tue Jun 12, 2018 4:12 pm

Re: [PARTIJ] Ultraroyalisten

Post by Wolfgang Osterwelle » Mon Sep 17, 2018 6:11 pm

Ik had stilletjes op een overstap naar de BDA gehoopt.

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 453
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Ultraroyalisten

Post by Joseph B. Windsor » Mon Sep 17, 2018 7:41 pm

Heh. =p
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 453
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Ultraroyalisten

Post by Joseph B. Windsor » Mon Feb 04, 2019 3:28 pm

Geachte heren en dames

Hierbij kondig ik, Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor, aan dat de partij na de zware verkiezingsnederlaag heeft besloten om dhr. Baerdemans aan de kant te schuiven. Ik zal vanaf nu de partij trachten te leiden, met oog op een degelijk beleid.

De afgelopen jaren sedert onze onafhankelijkheid heeft het parlementaire gestel haar tekortkomingen maar al te goed doen blijken. Het centrale bestuur, dat te veel hooi op haar vork heeft genomen, bleek niet opgewassen tegen de vele diverse noden van de verschillende gebieden.

Wij stellen daarom het volgende voor:
- Afschaffing der gewesten. Vervanging door de heerlijkheden. We leggen de verantwoordelijkheid terug bij de lokale raden en heren die traditioneel met de gebieden verbonden zijn.

- Het Lagerhuis en Hogerhuis blijven de centrale autoriteit vormen: zeker naar het buitenland toe is er nood aan eendracht. Het Hogerhuis dient de adelstand te vertegenwoordigen in de hoofdstad, terwijl het Lagerhuis de rechten en plichten van het Volk vertegenwoordigt.

- De Koning dient noodmaatregelen te kunnen nemen in tijden van nood, zoals hedendage in de Constitutie is opgenomen.

- De organisatie van Strijdkrachten is tot op hedendage niet gelukt. Wij stellen daarom ook voor hier niet nodeloos fondsen aan te besteden. Wij zijn voorstander van lokale milities, waartoe de Weermacht behoort, die het land veilig moeten houden. Intussen dienen onze fondsen besteed worden aan de uitbouw van een degelijke marine om de kust te verdedigen.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Post Reply

Return to “Huys van het Bataafsche Volck”