[PARTIJ] Constitutionele Partij

In het Huys van het Bataafsche Volck is de Staten-Generaal van Batavië gevestigd.

Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

Post Reply
User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

[PARTIJ] Constitutionele Partij

Post by Gustaaf Vermeylen » Thu Jun 07, 2018 9:57 am

Image

Heden wordt de Constitutionele Partij opgericht. Deze partij richt zich op handhaving van de grondwet, beperking van de overheid en een strikte neutraliteitspolitiek.

De Grondwet
Wij streven naar handhaving van de Grondwet, zoals deze opgesteld is door het Nationaal Beraad. Ondersteunde wetgeving is nodig, maar wij willen de regeldruk hun beperkt houden. De omvang van de Staat, zoals de verschillende functies en de procedures, dienen op maat te zijn van het aantal actieve Bataven.
Wij achten de Bataafse troon als verlaten en streven niet naar een actieve invulling ervan. De invulling doet een actieve speler in een beperkte rol spelen, terwijl uitbreiding van de rol van de koning voor ons niet aanvaardbaar is.

Het Grondgebied
Schoorvoetend gaan wij akkoord met de landdeal met Shireroth en met Jingdao. Want wij streven naar een volledig herstel van het grondgebied van de Bataafse landen. Dit is inclusief het gebied onder Natopia op Benacia en de voormalige gebieden van Aragon, de Bataafse Antillen, Benacium, Los Bananos, Nederburg, Nova Batavia, Pentapolis, Point Vincent, Pruisen en St. Arco. Dit herstel willen wij op een vreedzame manier bereiken.

Neutraliteit
Wij wensen strikt neutraal te blijven in alle militaire en politieke conflicten, zoals de Grondwet bepaald. Tevens wijzen wij alle deelname aan intermicronationale organisaties af. Bij diplomatieke contacten moet op voorhand duidelijk zijn en per verdrag worden vastgelegd dat er geen politieke inmenging plaatsvind. Wij wijzen elke militaire interventie af en streven naar een leger dat adequaat is in de landsverdediging.

De Staten
Wanneer de regering en Staten-Generaal operationeel zijn, moet er aandacht worden gericht op de afzonderlijke vorming van de Staten. Zij moeten de basis vormen voor de Unie. Daarvoor streven wij naar een akte die aan de Grondwet wordt toegevoegd, waarin de bevoegdheden van de Staten worden vastgelegd.

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Constitutionele Partij

Post by Joseph B. Windsor » Fri Jun 08, 2018 2:51 pm

Wanneer de regering en Staten-Generaal operationeel zijn, moet er aandacht worden gericht op de afzonderlijke vorming van de Staten. Zij moeten de basis vormen voor de Unie. Daarvoor streven wij naar een akte die aan de Grondwet wordt toegevoegd, waarin de bevoegdheden van de Staten worden vastgelegd.
"Streeft de partij hier naar een verregaand federalisme?"


"Hoe staat de partij tegenover de bevolkingsgroepen die ons volk jarenlang hebben onderdrukt en weldra een gelijke stem zullen ontvangen, met de kans ons wederom te onderdrukken?"
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Gustaaf Vermeylen
Posts: 242
Joined: Mon Jan 10, 2011 6:55 pm

Re: [PARTIJ] Constitutionele Partij

Post by Gustaaf Vermeylen » Fri Jun 08, 2018 6:42 pm

August Baerdemans wrote:
"Streeft de partij hier naar een verregaand federalisme?"
Het is logisch dat we nu vanalles nationaal regelen, maar de Staten zijn de basis voor de Unie. Dat betekend dat de huidige nationale unie gevormd moet worden naar federatie van Staten. Die Staten kunnen zelf hun bestuur regelen en hun culturele ontwikkeling.
"Hoe staat de partij tegenover de bevolkingsgroepen die ons volk jarenlang hebben onderdrukt en weldra een gelijke stem zullen ontvangen, met de kans ons wederom te onderdrukken?"
De Grondwet is voorzien van rechten, beperkte overheid en neutraliteit. Ingrediënten voor een goede balans.

Post Reply

Return to “Huys van het Bataafsche Volck”