Bataafs-Democratische Alliantie

In het Huys van het Bataafsche Volck is de Staten-Generaal van Batavië gevestigd.

Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

Post Reply
User avatar
Castrigo
Posts: 209
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

Bataafs-Democratische Alliantie

Post by Castrigo » Wed Jun 06, 2018 2:20 pm

Image


De Bataafs-Democratische Alliantie is een Bataafse partij opgericht als een voortzetting van de voormalige Bataafse Volkspartij en de verzetsbeweging Vrye Bataven. De partij streeft naar hernieuwing van de Bataafse natie met de bijbehorende democratische en staatsrechtelijke verworvenheden.

Partijprogramma


1. Een Bataafse Natie

De Verenigde Bataafse Staten zijn een thuis voor het Bataafse volk, waar dan ook vandaan. Discriminatie op welke grond dan ook is uitgesloten. Alle inwoners van de Verenigde Bataafse Staten zijn voor de wet gelijk en hebben alle rechten en plichten zoals de grondwet die voorschrijft.

2. Het belang van Democratie

De Bataafse natie heeft zich in de geschiedenis getoond tot een vaandeldrager van de democratie. Dit dient ook heden ten dage de grondslag van ons land te zijn. Er dient een nationaal referendum te worden gehouden over de positie van de Koning der Bataven.

3. Trias Politica

De B-DA pleit voor doorvoering van de scheiding der machten, en als zodanig zal de rechtspraak onafhankelijk dienen te zijn. Wij pleiten voor het oprichten van een Hooggerechtshof der Bataafse natie waar de legitimiteit van wet en uitvoering aan de grondwet getoetst kan worden.

4. Buitenlands beleid

De Verenigde Bataafse Staten dienen een politiek van neutraliteit te voeren ten opzichte van het Sxiro-Jingdaoees conflict. De buitenlandse politiek van Batavië moet gericht zijn op het verbeteren van de democratie en mensenrechten. Tegen totalitair bestuur dienen wij ons uit te spreken.

5. Een Sociale Vrije Markt

De B-DA pleit voor een liberale economie, met ruimte voor ondernemers en handel. Tegelijk hebben wij oog voor de zwakkeren in de samenleving en willen wij een sociaal vangnet voor hen die het moeilijk hebben. Dit vangnet dient niet gericht te zijn op het afhankelijk houden van de bevolking, maar zal een zetje zijn voor elk om iets van het leven te maken.

6. Een Vrije Samenleving

De overheid dient terughoudend te zijn als het gaat om het persoonlijk leven van burgers. Vrijheid om te denken, schrijven, zeggen wat men denkt, en daar ook gevolg aan te geven is een garantie voor elke Bataaf. Eenieder is vrij om invulling te geven aan het eigen leven, binnen de grenzen van de wet. Onderwijs dient erop gericht te zijn van elke jonge Bataaf een onafhankelijke en evenwichtige volwassene te maken.

7. Het Leger

De B-DA is voor een slagvaardig leger van professionele soldaten en keert zich tegen een inefficiënte en dure dienstplicht. Met name de Bataafse Marine dient het speerpunt van onze nationale verdediging te zijn.
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Bataafs-Democratische Alliantie

Post by Joseph B. Windsor » Wed Jun 06, 2018 3:15 pm

"Ik wens deze partij alvast veel succes, hoewel de standpunten mij allerminst als muziek in de oren klinken!"
De Verenigde Bataafse Staten dienen een politiek van neutraliteit te voeren ten opzichte van het Sxiro-Jingdaoees conflict. De buitenlandse politiek van Batavië moet gericht zijn op het verbeteren van de democratie en mensenrechten. Tegen totalitair bestuur dienen wij ons uit te spreken.
"Dit klinkt als honing, geachte heer, maar is een doos van Pandora! Als wij ons gaan moeien met de buitenwereld en democratie gaan propageren als een recht voor allen, waar houdt het dan op? Wat houdt de andere dictatoriale grootmachten dezer wereld dan tegen om niet juist hetzelfde te doen, maar dan met de wapens?"
Onderwijs dient erop gericht te zijn van elke jonge Bataaf een onafhankelijke en evenwichtige volwassene te maken.
Is een patriot niet vrij? Is een knul die de vaderlandsliefde van jongsaf aan met de paplepel binnenkreeg niet verantwoordelijk? Onze jeugd heeft discipline nodig! De samenleving eerst, het individu daarna!
De B-DA is voor een slagvaardig leger van professionele soldaten en keert zich tegen een inefficiënte en dure dienstplicht. Met name de Bataafse Marine dient het speerpunt van onze nationale verdediging te zijn.
Wat heeft een dure marine van nut, als wij niet de troepenmacht hebben om de vijand op iedere straatsteen, in ieder veld en in iedere keuken een halt toe te roepen?!
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Wolfgang Osterwelle
Chocotoff Connoisseur
Posts: 54
Joined: Tue Jun 12, 2018 4:12 pm

Re: Bataafs-Democratische Alliantie

Post by Wolfgang Osterwelle » Tue Jun 12, 2018 4:18 pm

Ik wens mij aan te sluiten bij de Bataafs-Democratische Alliantie. De enige partij die een antwoord biedt op de problemen waar ons volk mee worstelt.

User avatar
Wolfgang Osterwelle
Chocotoff Connoisseur
Posts: 54
Joined: Tue Jun 12, 2018 4:12 pm

Re: Bataafs-Democratische Alliantie

Post by Wolfgang Osterwelle » Tue Jun 12, 2018 4:24 pm

August Baerdemans wrote:"Dit klinkt als honing, geachte heer, maar is een doos van Pandora! Als wij ons gaan moeien met de buitenwereld en democratie gaan propageren als een recht voor allen, waar houdt het dan op? Wat houdt de andere dictatoriale grootmachten dezer wereld dan tegen om niet juist hetzelfde te doen, maar dan met de wapens?"
Wat een lafheid van de Nationale Volksunie, we zouden onze mond moeten houden uit angst dat men in het buitenland boos wordt. En zelfs dan, is de onrechtvaardige benadering van etnische minderheden die de Volksunie voorstelt niet eerder een reden voor buitenlandse interventie? Als wij de Jingdaoëzen en de Shirerithianen binnen onze grenzen benadelen, roepen we dan niet juist de toorn op van deze grote rijken?

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Bataafs-Democratische Alliantie

Post by Joseph B. Windsor » Tue Jun 12, 2018 4:41 pm

Wolfgang Osterwelle wrote:
August Baerdemans wrote:"Dit klinkt als honing, geachte heer, maar is een doos van Pandora! Als wij ons gaan moeien met de buitenwereld en democratie gaan propageren als een recht voor allen, waar houdt het dan op? Wat houdt de andere dictatoriale grootmachten dezer wereld dan tegen om niet juist hetzelfde te doen, maar dan met de wapens?"
Wat een lafheid van de Nationale Volksunie, we zouden onze mond moeten houden uit angst dat men in het buitenland boos wordt. En zelfs dan, is de onrechtvaardige benadering van etnische minderheden die de Volksunie voorstelt niet eerder een reden voor buitenlandse interventie? Als wij de Jingdaoëzen en de Shirerithianen binnen onze grenzen benadelen, roepen we dan niet juist de toorn op van deze grote rijken?
"Deheer Osterwelle! Onzer voorouders streden keer op keer tegen eender wie hun gebied binnenviel! Het bloed van mijn eigene familie kleeft aan de handen - nee, klauwen - van vele immigranten die ons Vaderland nu nog steeds bezoedelen! De segregatie dezer groepen, met hun eigen budgetten, eigen woonplaatsen, enzovoort, zal juist de onvermijdelijke strijd en chaos in onzer natie tegengaan! Ons land dient strikt neutraal te blijven jegens de regimes, zodat juist die naties onzer voorbeeld zullen volgen en hetzelfde doen ten opzichte van ons!"
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Castrigo
Posts: 209
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

Re: Bataafs-Democratische Alliantie

Post by Castrigo » Tue Jun 12, 2018 4:43 pm

Wolfgang Osterwelle wrote:Ik wens mij aan te sluiten bij de Bataafs-Democratische Alliantie. De enige partij die een antwoord biedt op de problemen waar ons volk mee worstelt.
U bent van harte welkom onze partij te versterken, met uw robuuste uitstraling en krachtige snor zal u ongetwijfeld een goede aanwinst zijn in de strijd tegen de autoritaire populisten.
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: Bataafs-Democratische Alliantie

Post by Joseph B. Windsor » Tue Jun 12, 2018 4:44 pm

Joachim wrote:
Wolfgang Osterwelle wrote:Ik wens mij aan te sluiten bij de Bataafs-Democratische Alliantie. De enige partij die een antwoord biedt op de problemen waar ons volk mee worstelt.
U bent van harte welkom onze partij te versterken, met uw robuuste uitstraling en krachtige snor zal u ongetwijfeld een goede aanwinst zijn in de strijd tegen de autoritaire populisten.
De snor, een steeds wederkerend criterium om leiderfiguren uit te kiezen in Batavië en Jingdao. =p
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Post Reply

Return to “Huys van het Bataafsche Volck”