[PARTIJ] Nationale Volksunie

In het Huys van het Bataafsche Volck is de Staten-Generaal van Batavië gevestigd.

Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

Post Reply
Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

[PARTIJ] Nationale Volksunie

Post by Joseph B. Windsor » Wed Jun 06, 2018 1:30 pm

De Nationale Volksunie

De Nationale Volksunie is een partij die voortkomt uit de wil van het Bataafse Volk en haar oorsprong vindt in de principes waarmee de Bataafse Voortrekkers naar het oosten trokken om de Transbataafsche Vrystaat te stichten.

De partij aanschouwt zich als nationalistisch, rechts en liberaal.Programma der Beginselen

Liberale economische beginselen
De Verenigde Bataafsche Staten erft een grote economische en financiële schuld: de langdurige verdeeldheid, de vlucht van vele Bataven naar het oosten, de vele voedselprogramma's, de noodzaak om veel van de oude infrastructuur te herstellen,...
Dit gaat gepaard met het feit dat onze bevolking ten opzicht van het Tweede Koninkrijk is afgenomen (door emigratie, oorlog, ziekte,...) en de belastinginkomsten lager dienen worden geraamd.

We geloven rotsvast dat een stabiele toekomst in een degelijk begrotingsbeleid ligt. Lage belastingen, lage overheidsuitgaven!


Huisvesting onzer broeders en zusters
Miljoenen Bataven zijn in de loop van de eeuw verhuist. Wij dienen eenieder onzer broeders en zusters de kans te bieden terug te keren naar hun plaats van oorsprong. Onze steden en dorpen dienen weer bruisende centra te worden van de Bataafse maatschappij en niet de desolate gehuchten die her en der vandaag verspreid liggen doorheen het Rijk.


Een koning op de Troon
De Volksunie verwerpt de republikeinse principes die in de huidige Constitutie zij geslopen. Wij zijn een duidelijk voorstander van de terugkeer van de monarchie.


Batavië voor de Bataven!
Om zichzelf te beschermen tegen de buitenlandse invloeden heeft de Transbataafsche Vrystaat de politieke rechten van niet-Bataven beperkt. Gezien onze geschiedenis lijkt het ons meer dan wijs deze politiek van apartheid tegenover alle niet-Bataven (Jing, Shirerithianen, Laqi,...) door te voeren.

In praktijk streven we naar een beperking van de stem van de 'uitlanders' (1 stem), ten opzichte van de 'inlanders' (3 stemmen).


Buitenland: Neutraliteitspolitiek
Men kan maar één broodheer dienen, wordt er wel eens gezegd. Hetzelfde geldt voor onze Natie: wij dienen onszelf en niemand anders. Batavië dient te streven naar strikte neutraliteit. Toetreding tot organisaties, zoals het MTO, moet onder voorbehoud plaatsvinden: wij dienen hier een observerende houding aan te nemen.


Bataafse Strijdkrachten
Ter bescherming van de neutraliteit dienen op strategische plaatsen bunkercomplexen aangelegd te worden. Een klein, compact leger dient heropgericht te worden.
Dienstplicht voor allen tussen de 18 en 19 jaar moet ingevoerd worden zodat iedere Bataaf in staat is haar Vaderland te dienen.


Onderwijs
Een zware focus in het onderwijs moet op vaderlandsliefde liggen en het aanwakkeren van patriottische gevoelens. Bataafse jongeren moeten trots zijn te leven in een land met een indrukwekkende democratische geschiedenis.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Nationale Volksunie

Post by Joseph B. Windsor » Tue Jun 12, 2018 4:34 pm

Image


"De NVU, opgericht door de eerste - en tegelijk laatste - Vryheer van de Transbataafsche Vrystaat, mag dan wel een Bataafse partij zijn, maar wij vergeten de zware strijd van onzer broeders en zusters in het oosten niet! De Bataven in het kustgebied hebben zich kunnen vetmesten, de Bataven in het binnenland zijn in slaap gesust, maar U - Voortrekkers der Bataafsch volk - zijt de ware pioniers! De andere partijen mogen dan wel samenwerking prediken met onze voormalige veroveraars en bezetters, wij zullen in het verre 's Koningenwaarde uw stem laten weerklinken! Gezamenlijk streven we naar de overwinning. En indien uw stem niet sterk genoeg weergalmt in de kille hallen van de Staten-Generaal, dan rest ons de sterke overtuiging om net als u eerder deed: te blijven strijden!"

Laat ons nu wederom het lied aanheffen dat onze Trekkers verbond met het glorieuze verleden van onzer Bataafsche Natie.Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee.
Deur ons ver-verlate vlaktes met die kreun van ons pa —
Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Batavia.

Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe - ons vir jou, ons Batavia.


In die merg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede, in ons hoop of wat sal wees,
In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf —
Deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trou ons af.

Vaderland! ons sal die adel van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Bataven - kinders van ons groot Batavia.


In die songloed van ons somer, in ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde, in die lanfer van ons rou,
By die klink van huweliksklokkies, by die kluitklap op die kis —
Streel jou stem ons nooit verniet nie, weet jy waar jou kinders is.

Op jou roep sê ons nooit nee nie, sê ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe - ja, ons kom Batavia.


Op U Almag vast vertrouend het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Cato! om te handhaaf en te hou —
Dat die erwe van ons vad're vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.

Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Cato —
Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, Goden regeer.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

User avatar
Castrigo
Posts: 209
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

Re: [PARTIJ] Nationale Volksunie

Post by Castrigo » Tue Jun 12, 2018 4:41 pm

"Hoe kan men nu het Bataafs nationalisme uitdragen, wanneer men de taal niet eens correct spreekt?" vraagt een toevallige voorbijganger zich af wanneer hij het gezang opvangt.
Jacobo Castrigo Álvarez, President of the National Liberation Council of Los Liberados and Foreign Minister of Batavia

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Nationale Volksunie

Post by Joseph B. Windsor » Tue Jun 12, 2018 4:43 pm

Joachim wrote:"Hoe kan men nu het Bataafs nationalisme uitdragen, wanneer men de taal niet eens correct spreekt?" vraagt een toevallige voorbijganger zich af wanneer hij het gezang opvangt.
"Het Austrasische dialect is, net zoals het Bataafs, een nog steeds actief gesproken taal door de Voortrekkers," reageert één van de partijleden.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Nationale Volksunie

Post by Joseph B. Windsor » Tue Jul 17, 2018 9:21 pm

Betreffende de rechten der Staten

In de afgelopen verkiezingen is ons duidelijk geworden dat er breuklijnen bestaan in onze Bataafse Natie die niet snel geheeld zullen worden. Onze Volksunie heeft daarom, na lange en diepgaande onderhandelingen en besprekingen tussen haar leden, beslist ten volle de rechten en autonomie van iedere Staat te verdedigen. Of het nu gaat om het industriële kustgebied, of het agrarische oosten met haar aloude boerentradities. Wij allen zijn Bataven, verbonden door onzer geschiedenis en ons zuiver Bataafsch bloed. We hebben echter ook onze verschillen en lokale gewoonten die beschermd dienen te worden. Laat ons streven naar een Batavië waar de stem van de burger gehoord kan worden door haar gouverneur, die dan de macht dient te hebben om ook aan die stem gehoor te geven!
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Nationale Volksunie

Post by Joseph B. Windsor » Fri Jul 27, 2018 4:20 pm

Ons logo is aangepast.

Image


De landskleuren en de Leeuw: de symbolen van onze Natie en tegelijk ook van onze partij.
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Joseph B. Windsor
Protector of the Monarchy
Posts: 455
Joined: Sat Apr 28, 2018 2:00 pm

Re: [PARTIJ] Nationale Volksunie

Post by Joseph B. Windsor » Mon Sep 10, 2018 5:11 pm

MEDEDELING BETREFFENDE HET VOORZITTERSCHAP
Image


Geachte partijleden

Het gelobby van onze Stadhouder in de achterkamers voor de installatie van een goddeloze republiek getuigt van een gebrek aan respect jegens onze partij. De heer Vermeylen jr. is hierin niet aan zijn proefstuk toe: deze man, leider van de zogeheten constitutionalisten (ironisch genoeg een partij die niets liever lijkt te doen dan de constitutie aan te passen), heeft reeds een parcours afgelegd waarin hij zijn vorige coalitiepartner, de flopocraten Democraten, voor schut zette in de kwestie rond het verdrag met Shireroth.

Deze Democraten, zinnend op wraak, lijken nu via het standpunt dat ons allen het nauwst aan het hart ligt - de monarchie - te proberen terug te pakken. De partij van een (misschien ietwat verbitterd?) minister werkt liever samen met de man die hem verraden heeft dan met de partij die in haar goedheid alsnog gezocht heeft naar een compromis! Hierin gooit het zelf haar eigen standpunt, een nationaal referendum, overboord!

Deze lieden, zoekend naar persoonlijke macht, spuwen in het gezicht van het volk en het Koninkrijk haar tradities en waarden.

Wij wensen niet geassocieerd te worden met dit regime, dat instabiliteit en republikeinse avontuurtjes verkiest boven het welzijn van de burgers. Wij zeggen nogmaals, nu in het openbaar, de steun aan deze verderfelijke regering op en verkondigen dat dhr. Vermeylen jr. naar ons inziens het vertrouwen van onze partij en haar kiezers volledig is verloren in zijn zoektocht naar macht!

Wij geven hierbij ook ons voorzitterschap in het Lagerhuis op. Het voortbestaan van onze partij en mijn rol in de politiek - gezien ook ik, door mijn geloof in de goedheid der Bataven mij in de luren heb laten leggen door het republikeinse gespuis - zal eveneens in overweging worden genomen in het eerstvolgende partijcongres.


Getekend
August Baerdemans
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor
Voorzitter van de Ultraroyalisten
Lagerhuislid namens de Ultraroyalisten

Post Reply

Return to “Huys van het Bataafsche Volck”