Vereniging van Virtuele Volkeren

Moderators: (Batavia) Kabinet, (Batavia) Koning

Post Reply
Nihill Lhin-Romez
Posts: 2
Joined: Wed Apr 08, 2020 10:02 pm

Vereniging van Virtuele Volkeren

Post by Nihill Lhin-Romez »

Verjaagd, maar niet overwonnen. Gevlucht, maar niet verdwenen. Verborgen, maar altijd gebleven.

Ik, Nihill Lhin-Romez, ben hier als gezagvoerder en vertegenwoordiger van de Vereniging van Virtuele Volkeren (VvVV).
Wij zijn zij die verjaagd zijn, zij die gevlucht zijn, zij die verdwenen zijn, maar nooit zijn gestopt te bestaan. Onze naties werden verwoest, economieën stortten in en grote delen van de bevolking verdwenen. Jarenlang hebben wij een digitaal nomadenbestaan geleefd zonder een plek om ons te uiten en ons te ontwikkelen. Geen plek waar we aan politiek konden doen of economische bedrijvigheden lanceren. Nergens een veilige plek om onze geschiedschrijving te bewaren en onderhouden. Geen rust of amusement. Op de dool, op zoek naar een plaats waar we opnieuw kunnen starten, waar we ons boven onszelf kunnen verheven.
Wij zijn een vereniging van volkeren met hetzelfde doel; onze cultuur, geschiedenis en toekomst vrijstellen binnen de microwereld.Wij zijn natieloos op papier en in praktijk maar niet in het hart. Wij zijn Arzanen. Wij zijn Brabantianen. Wij zijn Charlottanen. Wij zijn Mayoanen. Wij zijn Verenigd.

Beste Bataven,

Ik ben hier vandaag met al de andere overgebleven vertegenwoordigers van Arzania, Brabantia, Charlotta en de regio Mayo met een vraag. Een vraag om hulp van oudgedienden die een thuis nodig hebben. Een vraag om hulp van mensen, die de geschiedenis van onze teloorgegane naties wil bewaren, beschermen en voortzetten. En wij doen dit samen, Verenigd als Volkeren.Wij vragen jullie hulp.

Beste Bataven,

Een deel van de sleutel voor de oplossing ligt bij jullie en jullie kennis. Onder jullie burgers zijn er mensen die de geschiedenis van onze naties kennen en genoteerd hebben. Onder jullie zijn mensen die andere geschiedschrijvers kunnen contacteren. Wij vragen jullie hulp.

Beste Bataven,

Wij hebben geen thuis. En een bewoonbare thuis vind je niet zomaar. Wij zijn dan ook al jaren op de dool. Wij zoeken een eigen plek waar wij terug onszelf kunnen ontwikkelen als naties, maar Verenigd. Een stuk land waar wij kunnen laten zien wie en wat we zijn. Wij vragen jullie hulp.

Beste Bataven,

Wij komen hier op de meest vreedzame manier. Ook de Bataafse geschiedenis kruist de mijne. Ik erken mijn aandeel in de politieke onrust die ik regelmatig in het land veroorzaakt heb. Weet wel dat ik in die tijd Bataaf was en dus altijd in het goed van de Bataafse bevolking heb willen handelen. Je dient geen natie die je niet nauw aan het hart ligt. Daarom vraag ik aan zij die mij nog kennen of ooit schade ondervonden hebben aan mijn acties om vergiffenis en een kans voor de toekomst.

Beste Bataven,

Wij staan hier, en wij hopen dat we mogen blijven.

Nihill Lhin-Romez, Hoge Vertegenwoordiger Vereniging van Virtuele Volkeren
Ataxa Lhin, dochter Xi Lhin & Nihill Romez, vertegenwoordigster Brabantia
Almeria Diez-Askatasuna, dochter Joxin Diez, vertegenwoordigster regio Mayo
Bono Ravot, zoon Dorian Ravot, vertegenwoordiger Charlotta
Astacos, zoon Eganoi, vertegenwoordiger Arzania

User avatar
Castrigo
Posts: 230
Joined: Wed Feb 26, 2014 6:04 pm

Re: Vereniging van Virtuele Volkeren

Post by Castrigo »

Beste heer Rómez,

Het is een eer u en uw vertegenwoordiging van dappere stemmen uit het verleden te verwelkomen in Batavië. Alhoewel ik een partij vertegenwoordig dit helaas sinds de vorige verkiezingen naar de oppositiebanken is verdreven, zal ik en mijn fractie altijd de belangen van onze broers en zusters vertegenwoordigen.

Wees welkom!

Alexandra Lucius

AlexandervNederburg
Posts: 7
Joined: Mon Jul 06, 2020 7:06 am

Re: Vereniging van Virtuele Volkeren

Post by AlexandervNederburg »

Welkom Kameraad Nihill

nihill romez
Posts: 9
Joined: Mon May 09, 2011 5:05 am

Re: Vereniging van Virtuele Volkeren

Post by nihill romez »

Poging 1 was dus een fail.

Poging 2 komt snel. Er moeten toch nog mensen hunkeren naar de 2005-2010 periode van Nederlandstalige micronaties?

User avatar
Jonas
Lord of the Fries
Posts: 5325
Joined: Sun Nov 28, 2010 4:39 pm
Location: Daocheng, Jingdao

Re: Vereniging van Virtuele Volkeren

Post by Jonas »

Welkom terug. :wink:
Important characters:
Frederik Alfons des Vinandy-Paravel, King of Batavia
Joseph Bartholomeus des Vinandy-Windsor, Prince-Regent of Batavia
Jin San, Diwang of Jingdao, Duke of Kildare

Post Reply

Return to “FOREIGN AFFAIRS - BUITENLANDSE ZAKEN”